Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

Nieuws 20-01-2022
Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

Voor bedrijven die onder de cao Afbouw vallen, wordt het aansluiten bij het Initiatief TruStone financieel aantrekkelijker. Bedrijven die natuursteen importeren die is gewonnen of verwerkt in risicolanden, krijgen een korting van 400 euro per jaar als zij lid worden van het Initiatief TruStone. Voor bedrijven die niet zelf importeren of alleen materialen importeren die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, betekent dit een lidmaatschap zonder kosten. De korting op het lidmaatschap wordt gefinancierd vanuit het O&O-fonds Afbouw en jaarlijks geëvalueerd.
Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

“Met deze korting hopen we dat meer bedrijven zich bij ons aansluiten,” zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van het Initiatief TruStone. “Importerende bedrijven kunnen samen met sectororganisaties, vakbonden, ngo’s en overheden de krachten bundelen om verbeteringen te bereiken in internationale ketens van natuursteen.” Het is ook belangrijk dat verwerkende bedrijven deelnemen, want omstandigheden in de ketens van natuursteen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel importeurs als verwerkers. “Verwerkers hebben vaak direct contact met de consument. Zij kunnen het bewustzijn onder consumenten vergroten van de verbeteringen die worden gerealiseerd in risicolanden,” aldus Van der Gaag.

Ondersteuning Initiatief TruStone

Deelnemende bedrijven kunnen rekenen op ondersteuning van een onafhankelijk secretariaat, bijvoorbeeld met handreikingen, tools, webinars en risicoanalyses. Ook zijn een-op-een adviesgesprekken mogelijk. Via collectieve projecten pakken bedrijven samen met maatschappelijke organisaties en overheden risico’s aan, die niet als individueel bedrijf zijn te identificeren of op te lossen. Bijzondere aandacht is er voor de thema’s discriminatie & gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, leefbaar loon, vrijheid van vakvereniging, gezondheid & veiligheid en landrechten & leefomgeving.

Importeurs van natuursteen dienen due diligence uit te voeren. Dat wil zeggen dat zij nagaan in hoeverre ze direct of indirect betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in hun toeleveringsketen. Zij kunnen vervolgens samenwerken met andere bedrijven of aangesloten partijen om gesignaleerde problemen aan te pakken. Verwerkers van natuursteen die niet zelf importeren, dienen de Nederlandse of Vlaamse importeurs te bevragen waarvan zij afnemen. Het secretariaat beoordeelt de inspanningen van de bedrijven.