Afbouwacademie kent goede start

16-05-2023
De eerste cursussen van de Afbouwacademie – waaronder de cursus Basiskennis Natuursteen – zijn goed bezocht.
De eerste cursussen van de Afbouwacademie – waaronder de cursus Basiskennis Natuursteen – zijn goed bezocht.

De Afbouwacademie is goed van start gegaan. De eerste cursussen zijn volgens Patrick Vos, leerambassadeur bij Savantis en medeverantwoordelijk voor de Afbouwacademie, sinds de oprichting half februari goed bezocht. Zo was onder andere de cursus Basiskennis Natuursteen goed bezet. Vos vertelt over de mogelijkheden van de Afbouwacademie voor ondernemers en werknemers.

De eerste cursussen van de Afbouwacademie – waaronder de cursus Basiskennis Natuursteen – zijn goed bezocht.
De eerste cursussen van de Afbouwacademie – waaronder de cursus Basiskennis Natuursteen – zijn goed bezocht.

Een extra boost aan het kennisniveau in de afbouwsector aanbieden. Dat is volgens Patrick Vos het doel van de Afbouwacademie. “De afbouwsector is bij uitstek een sector waarbij medewerkers het vak al doende leren. Dan zit het qua praktische vaardigheden in de regel wel goed, maar ontbreekt het aan theoretische kennis. Net dat stukje kennis waarmee het werk beter kan worden uitgevoerd. Die kennis bieden wij aan, in de vorm van cursussen en trainingen, maar ook als e-learning. Hapklare brokken, beeldend gepresenteerd in de vorm van instructiefilms en bijvoorbeeld stappenplannen. Deelname is gratis, voor het e-learningaanbod, of tegen geringe bijdrage waar het de trainingen en cursussen betreft”, legt Vos uit.

Patrick Vos benadrukt dat zowel werkgevers als werknemer aan kunnen geven aan welke kennis behoefte is.
Patrick Vos benadrukt dat zowel werkgevers als werknemer aan kunnen geven aan welke kennis behoefte is.

Drempel

Werkgevers hebben er vaak moeite mee om hun medewerkers ‘uit te lenen’ voor opleidingsdoeleinden. Vos snapt dat gevoel wel, maar benadrukt dat er goede oplossingen voor zijn. “Een werknemer bijvoorbeeld een dag een cursus laten volgen, betekent een dag minder productie kunnen draaien. Voor veel – veelal onderbezette – natuursteenbedrijven is dat best wel een drempel. Maar wat veel ondernemers niet weten, is dat in de cao regelingen hiervoor zijn opgenomen. Zo wordt 50 procent van de verletkosten gesubsidieerd, met een maximum van 275 euro per dag. Van de cursuskosten wordt ook 50 procent vergoed, met een maximum van 125 euro per cursus. Voor cursussen met een startgarantie geldt dat de eigen bijdrage slechts 100 euro per cursus is. Voorwaarde is wel dat de werkgever onder de cao Afbouw valt en dat er voor de werknemer premie wordt afgedragen aan het O&O fonds Afbouw”, legt Vos uit.

De training Frijn- en haktechnieken natuursteen wordt binnenkort ook door de Afbouwacademie gegeven.
De training Frijn- en haktechnieken natuursteen wordt binnenkort ook door de Afbouwacademie gegeven.

Duurzame inzetbaarheid

Ondernemers kunnen ook terecht bij de Afbouwacademie, benadrukt Vos. “De ondernemer kan bij ons een zogenoemd Bedrijfsontwikkelingsplan opstellen. Hierin wordt het toekomstbeeld geschetst en vastgelegd. Waar wil je als bedrijf over bijvoorbeeld vijf jaar staan, of bijvoorbeeld tien jaar. Hoe kun je personeel werven of selecteren? En hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van je werknemers? Een werknemer kan bijvoorbeeld het fysieke werk niet zo goed meer aan, maar kan wel zijn kennis overbrengen. Bijvoorbeeld als docent binnen het mbo-onderwijs, ik noem maar wat. Zo kan de sector profiteren van de jarenlange expertise en opgebouwde kennis.”

Ambassadeurs

Vanuit NOA en de vakbonden zijn per sector ambassadeurs geselecteerd. “Die bezoeken bedrijven in hun eigen regio. In eerste instantie bedrijven met minimaal tien werknemers. We hebben alle bedrijven aangeschreven met informatie over de Afbouwacademie en een overzicht van onze cursussen, trainingen en e-learnings. Ook hebben we een oproep aan de werknemers gedaan om zich voor onze nieuwsbrief aan te melden. Iedere aanmelder krijgt een BOL-cadeaubon van 10 euro. Ik zeg: doen!”

Naamsbekendheid Afbouwacademie

De Afbouwacademie is half februari van start gegaan. Volgens Vos is het zaak om de activiteiten en het aanbod bij de sector bekend te maken. “Naamsbekendheid is van groot belang. Werknemers en werkgevers moeten weten dat de Afbouwacademie er als platform is. Dat het een keuzetool biedt, dat je zelf kunt aangeven waar behoefte aan is. Het moet uiteindelijk onderdeel van het werken worden. Werkgevers en -nemers moeten weten dat er op moment x een cursus of training is waar ze behoefte aan hebben. Ik ben tevreden als eind december 2024 50 procent van de werknemers, werkgevers en zzp’ers in de afbouwsector de Afbouwacademie herkent als ingang voor trainingen. En eind december 2024 heeft 15 procent van de werknemers uit de afbouwsector een account voor e-learning. Dat is het streven.”