Afspraak zwareberoepenregeling

Nieuws 20-02-2020
Afspraak zwareberoepenregeling

FNV en CNV hebben een cao-onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversvereniging NOA voor de 7.500 werknemers in de afbouwsector. Voor het eerst is een zwareberoepenregeling afgesproken voor een deel van de bouwsector. Elke werknemer in de afbouwsector die fysieke arbeid verricht, kan drie jaar eerder stoppen met werken. “Ongeacht voor welk bedrijf hij of zij werkt”, vertelt Peter Roos FNV-bestuurder Bouw en Wonen.
Afspraak zwareberoepenregeling

De zwareberoepenregeling is een collectieve regeling. Alle werkgevers betalen hiervoor een premie. De FNV legt het onderhandelingsresultaat nu voor aan haar leden. Roos: “Voor onze leden is de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken voor de fysiek zware beroepen een heel belangrijk punt. Werkgevers waren het aan hun stand verplicht om hieraan mee te werken.” De 7500 medewerkers waarvoor de cao Afbouw geldt zijn bijvoorbeeld wand- of plafondmonteur of natuursteenbewerker.

6 procent loon erbij

Als de FNV-leden instemmen krijgen de werknemers er vanaf 1 mei 2020 3 procent loon bij en vanaf 1 januari 2021 nogmaals 3 procent. Ook verhogen de werkgevers hun bijdrage aan het lidmaatschap van een vakbond met 33 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt die een effectievere naleving van de cao mogelijk maken. Zo waren werkgevers al verplicht om te controleren of het via een uitzendbureau ingehuurde personeel volgens de cao wordt betaald, maar met de nieuwe bepalingen kan dat beter worden gehandhaafd.

Financiële bijdrage zware beroepen regeling

Om financieel het eerder stoppen met werken mogelijk te maken, krijgen medewerkers vanaf drie jaar voor het ingaan van de AOW een uitkering van maximaal €21.200,00 per jaar. Recht op deelname aan de zwareberoepenregeling geldt voor alle werknemers die in de periode van vijftien jaar voorafgaand tenminste tien jaar hebben gewerkt in de afbouwsector. Of zij moeten tenminste 45 jaar in de bouwsector hebben gewerkt. De regeling geldt niet voor het kantoorpersoneel.

Generatiepact

De bestaande 80/90/100-regeling, het zogenoemde generatiepact, wordt in 2020 en 2021 voortgezet. De regeling houdt in dat als je 80 procent werkt, je 90 procent van je loon krijgt uitbetaald en dat er 100 procent pensioen wordt opgebouwd. Het budget om de regeling te bekostigen, is met 50 procent verhoogd. De cao loopt vanaf 1 januari 2020 en duurt tot 31 december 2021.