Architecten zoeken online vooral naar gevelbekleding

Nieuws 15-07-2021
Architecten zoeken online vooral naar gevelbekleding

Architecten zoeken op internet vooral naar informatie over gevelbekleding, kozijnen, isolatiemateriaal, daglichttoepassingen en deuren. Voor aannemers zijn dit isolatiemateriaal, gevelbekleding, (lucht)afdichting, bevestigingsmaterialen en kozijnen. Dit blijkt uit de Online Informatiebronnen Monitor van BouwKennis.
Architecten zoeken online vooral naar gevelbekleding

De zoektocht van architecten en aannemers naar bouw- en installatieproducten vindt steeds meer plaats via onlinetools, zoals websites en databases met bouwkosten, detailleringen of bestekteksten. BouwKennis onderzocht naar welke productgroepen zij via de digitale weg zoeken. Architecten noemden het vaakst gevelbekleding (68%), kozijnen (57%) en isolatiemateriaal (56%). Aannemers zoeken het vaakst naar isolatiemateriaal (49%), gevelbekleding (43%) en (lucht)afdichting (39%).

Architecten zoeken online vooral naar gevelbekleding

Zoekgedrag en invloed

De voorschrijver geeft het vaakst aan invloed uit te oefenen op zaken die de externe uitstraling van het gebouw, zoals de kozijnen, gevelbekleding, deuren en daglichttoepassingen. De aannemer geeft aan vooral invloed uit te oefenen op de bouwtechnische kant, zoals isolatiemateriaal, (lucht)afdichting en bevestigingsmaterialen. Het blijkt dat het zoekgedrag en de invloed op de product- of merkkeuze in grote lijnen overeenkomen.

Over de Online Informatiebronnen Monitor

In de BouwKennis Online Informatiebronnen Monitor brengt BouwKennis uitgebreid in kaart wat de belangrijkste online-informatiebronnen zijn en op welk moment deze worden gebruikt in het ontwerp- en bouwproces. De gebruiker komt hierbij tevens te weten welke specifieke websites of databases het vaakst worden gebruikt voor calculeren/begroten, tekenen/detailleren en bestekken/werkvoorbereiding. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke functionaris de tools gebruikt en in hoeverre aannemers en architecten invloed hebben op de product- of merkkeuze.