Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

Nieuws 13-12-2021
Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

De Leden Tweedaagse van de hoofdsector Natuursteen van NOA vond begin november plaats in Zwolle. Een denkwaardig evenement, want het betrof de eerste fysieke bijeenkomst sinds lange tijd én het was de eerste vergadering waarbij de voormalige DI-Stone-leden aanwezig waren. En het bleek een constructieve vergadering, waar besproken werd welke ontwikkelingen voor de natuursteensector de komende tijd van belang zijn.
Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

De Leden Tweedaagse van de NOA ging van start met een gezamenlijke lunch in Grand Hotel Wientjes in Zwolle, waar aansluitend de najaarsvergadering van de leden van de hoofdsector Natuursteen werd gehouden. Voorzitter William Slotboom opende de vergadering en deelde mee dat hij volgend jaar zijn voorzitterschap en bestuursfunctie vacant stelt. De zoektocht naar een waardige opvolger is gestart. Hij gaf een korte functieomschrijving. Zo zit de voorzitter aan meerdere bestuurs- en onderhandelingstafels. Bijvoorbeeld met de cao-partijen, de bestuursleden van het O&O-fonds en het Brancheplatform Natuursteen. Vanwege de zwaarte van de functie is bestuurservaring een must, zo sloot hij het functieprofiel af. Er werd bovendien aangegeven dat er nog een aantal andere bestuurlijke vacatures zijn, onder andere voor het sectorbestuur en de adviesraad.

Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de najaarsvergadering werden twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: de voormalige DI-Stone-leden Lizet Vreeker en Kees Eckhardt. En er werd stevig gediscussieerd. Onder andere over de begunstigende leden van de hoofdsector Natuursteen die begin van het jaar hun lidmaatschap hadden opgezegd, maar inmiddels weer in gesprek zijn met het bestuur over een mogelijke terugkeer. Tijdens de vergadering werd een brief besproken die de voormalige begunstigende leden hadden gestuurd over een gezamenlijke aanpak voor de promotie van natuursteen. Een afvaardiging van het bestuur zal verdere gesprekken met de groep bedrijven voeren. Een andere discussie ging over de positie van de JOA. De JOA ontvangt al een aantal jaren geen subsidie meer van NOA en heeft aangegeven zelfstandig te willen acteren. De leden geven aan meer verbinding met de JOA te willen. Hiervoor zal het bestuur het gesprek aangaan met het bestuur van de JOA. De regio Noord-Holland had een brief gestuurd met daarin enkele kritische opmerkingen over een aantal bestuurlijke zaken, onder andere over de benoeming van een aantal sectorbestuursleden. Gert van der Meulen gaf aan dat de statuten niet gewijzigd zijn. Er werden tips gegeven hoe het beste transparant gecommuniceerd kan worden. Het bestuur zegde toe deze ter harte te nemen.

Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

Tijdens de voorjaarsvergadering was het afscheid van Jaring Roosma al aangekondigd. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste en kreeg uit handen van de nieuwe NOA-voorzitter John Kerstens een speciale oorkonden en zilveren speld uitgereikt.

Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

Promotie van natuursteen

Volgende punt op de agenda betrof de promotie van natuursteen. Het hoofdbestuur wil hiervoor het komende jaar een aantal activiteiten ondernemen. Zo worden onder andere regio/themabijeenkomsten bij bedrijven georganiseerd. Daarnaast werd het voornemen besproken om een eigen natuursteenbeurs te organiseren. Dit moet niet een netwerkevenement worden, maar een beurs voor architecten, projectontwikkelaars, aannemers én consumenten. Een speciale werkgroep zal dit initiatief verder gaan uitwerken. Het Initiatief TruStone heeft ook met promotie van natuursteen te maken, namelijk met de boodschap dat er met eerlijk natuursteen wordt gewerkt waarvan de keten transparant is gemaakt. Er wordt een speciale toolbox ontwikkeld, waarmee bedrijven aan consumenten kunnen laten zien dat ze lid van TruStone zijn. Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat erover gesproken wordt om de lidmaatschapsbijdrage aan TruStone via het O&O-fonds te laten lopen. Hiervoor wordt dan de maandelijkse bijdrage aan het O&O-fonds voor alle natuursteenbedrijven in Nederland verhoogd. Zo betaalt de gehele natuursteensector mee aan het Initiatief TruStone. Alleen NOA-leden krijgen deze kosten de eerste jaren gecompenseerd. Ten slotte werd het belang besproken om de sector te promoten bij potentiële nieuwe werknemers in de sector. Er moeten de komende tijd veel nieuwe vakmensen worden opgeleid en de leden kunnen daar ook een grote rol in spelen, zo luidde de boodschap.

Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen

Stadswandeling

In theater de Spiegel werd de eerste dag afgesloten met een diner en feestavond. De volgende ochtend werd een stadswandeling georganiseerd door de binnenstad van Zwolle. Onder leiding van een stadsomroeper werden een aantal natuursteenwerken bezocht, afgesloten met een rondleiding in het Academiehuis.

Constructieve vergadering voor NOA hoofdsector Natuursteen