Corona en de natuursteensector update 3

Nieuws 28-04-2020
Corona en de natuursteensector update 3

Inmiddels is er anderhalve maand verstreken sinds de eerste update op deze website over het coronavirus en de gevolgen voor de natuursteensector. De inhoud spitste zich in die bijdrage – en ook in de update van twee weken later – op de natuursteengroothandels en -importeurs en de machineleveranciers. Maar hoe is het met de opleidingen, het natuursteenbedrijf gespecialiseerd in projecten, de beginnende groothandel in natuursteen, keramische en gesinterde stenen, de natuursteenadviseur en ten slotte de federatie van natuursteengroothandels voor Vlaanderen en Nederland?
Corona en de natuursteensector update 3

Ook bij de natuursteenopleidingen van het Branche Platform Natuursteen/ROC Midden Nederland is de coronacrisis van invloed op het wel en wee van de leerlingen van de niveau 2,-3 en -4 opleiding, stelt docente Corry Kussendrager. “Het bijzondere is dat veel leerlingen goed thuis aan het werk zijn, de één wat meer dan de ander, maar dat is oké aangezien iedereen een andere thuissituatie heeft. De theorie-examens vinden doorgang, omdat deze digitaal afgenomen kunnen worden en de docent door middel van Skype kan ‘surveilleren’. Ook de praktijkexamens kunnen doorgaan. We onderstrepen het belang van communicatie in deze tijd. Via Whatsapp, Skype, telefoon en e-mail zien en horen de docent en leerlingen elkaar. Een zorgelijke ontwikkeling in het mbo-onderwijs is dat er leerlingen van de radar kunnen verdwijnen. We doen er alles aan om contact te houden en te onderhouden. Binnen de natuursteenopleidingen van het Branche Platform Natuursteen/ROC Midden Nederland hebben we – ook met dank aan de bedrijven – gelukkig iedereen nog in het vizier. Een aantal leerlingen heeft de afgelopen weken zelfs hun driejarige niveau 3 of tweejarige niveau 2 opleiding afgerond. Een diploma op zak en dat in deze tijd! Ik ben trots op de hele groep natuursteenbewerkers die ik in de klas heb en de bedrijven die hen de ruimte geven om de praktijk te faciliteren. Ga zo door!”

Corona en de natuursteensector update 3

Voldoende voorraad

Maurice van Nieuwenborg, directeur van Nibo Stone uit Venlo en Vianen, blikt terug op het moment dat hij van zijn Chinese kantoor een bericht kreeg. “Op 6 januari dit jaar ontving ik het bericht dat er een virus uitgebroken was in Wuhan. Pas eind januari werd langzaamaan duidelijk wat er gaande was in Wuhan en omstreken. Voor ons nog steeds een ‘ver-van-ons-bed’-gebeuren. Vanuit hier ondernam ik geen actie. Na het Chinese Nieuwjaar zouden de fabriek immers weer opstarten. Rond 12 februari werd echter duidelijk dat de producties vertraging gingen oplopen. Er was bovendien geen zicht op herstel op korte termijn. Voor de productie uit Jiaxiang en Shithou betekende dat voor ons een vertraging in de voorraadproducten.” Vanaf dat moment schakelde Van Nieuwenborg. “We zijn we elders hardsteen bij gaan kopen. Uiteindelijk hadden we medio maart voldoende voorraad staan voor heel 2020; zowel in hardsteen uit China en Ierland, maar ook uit België. Het geschatte volume voor de bouwvak hebben we naar voren getrokken, omdat we ook niet wisten wat er in België ging spelen. Niet een echte leangedachte, maar ik vond het belangrijk om een voldoende voorraad te hebben die ik maximaal denk nodig te hebben. Met die informatie ben ik naar de vaste klanten gegaan en heb hun de mogelijkheid gegeven om tegen de huidige prijzen de jaarproductie bij ons neer te leggen, om op die manier rust op de inkoopmarkt te creëren. Daar is zeker gebruik van gemaakt. Waar we normaal gesproken een werkvoorraad van drie à vier werkweken hebben, bedraagt die nu zeven weken.”

Corona en de natuursteensector update 3

Voor de particuliere markt heeft het natuursteenbedrijf meer moeten bijsturen, aldus Van Nieuwenborg. “Op maandag- en vrijdagmiddag bieden we op afspraak private shopping aan. De hele showroom wordt dan gesloten zodat slechts één klant gebruik kan maken van de showroom. Verder zijn we via een agendakoppeling anders gaan werken. De klant kan nu zijn gewenste showroom, verkoper en tijdstip kiezen. Hij kan zelf een tijdsblok kiezen van 1,5 uur en die afspraak wordt gesynchroniseerd met de agenda van de verkoper. We hadden laatst meer klanten in de showroom dan een tijdens Kerstshow, het nieuwe beleid lijkt dus zijn vruchten af te werpen.”

Corona en de natuursteensector update 3

Ook op kantoor heeft Nibo Stone de nodige aanpassingen gedaan. “We hebben de bureauplekken opnieuw ingedeeld en plexiglas ertussen geplaatst”, aldus de directeur. “We hanteren uiteraard de ‘anderhalve meter’-voorschriften en de strenge hygiëneregels. Door deze aanpassingen konden de  thuiswerkers terugkeren naar kantoor. In de productie draaien we met twee groepen met een interval van twintig minuten, zodat tijdens de pauzes maximaal zeven tegelijkertijd in de kantine zijn.”

Het natuursteenbedrijf uit Venlo en Vianen bereidt zich volgens Van Nieuwenborg voor op een drukke periode tot en met september. “We verwachten dat de mensen tijdens de vakantie thuisblijven en een andere bestemming zoeken voor hun vakantiegeld. Zolang de bouw blijft draaien, blijven wij positief!” 

Social media

“Tja, hoe ga je om met deze situatie als je net een nieuwe groothandel begint”, begint Michel van den Goorbergh zijn verhaal. Na een paar maanden van aanloop – de start vond plaats op 1  november – dacht hij samen met zijn zakenpartner Andreas Schmelzer vanaf februari klaar te zijn om met Kayden Stone als nieuwe groothandel op de markt aan de slag te gaan. “De website was klaar, de voorraad natuursteen stond in ons pand Bladel, de eerste platen Idylium – een gesinterde steen – kwamen binnen en ook voor het kwartscomposiet was een leverancier gevonden. Vol goede moed ging ik dan ook de laatste twee weken van februari de weg op. Eindelijk kon ik weer langs gaan bij klanten, eindelijk kon ik weer materiaal aanprijzen, verkopen en – zeker niet onbelangrijk – eindelijk had ik weer persoonlijk contact met de eindklant. Hoe anders liep het begin maart. Ineens was het niet meer mogelijk om bij klanten fysiek langs te gaan. Daar waar de omzet en het uitleveren van materialen na maanden voorbereiding op gang kwam, zorgde het coronavirus ineens voor een heel andere situatie.” 

De nieuwe zakenpartners gingen niet bij de pakken neerzitten. Zij gingen vol goede moed door en richtten zich op social media om klanten te benaderen, stelt Van den Goorbergh. “Via een wekelijkse nieuwsbrief, onze website, LinkedIn, Whatsapp en telefonisch contact bleven wij in contact met onze klanten en zo bleven de orders gelukkig wel doorlopen. Uiteraard niet in de aantallen die wij hadden geprognotiseerd, maar er blijft in ieder geval een loop inzitten.”

Vorige week gaf Kayden Stone een webinar over het nieuwe materiaal Idylium. “De coronacrisis geeft ook de kans om sommige zaken wat creatiever op te lossen dan normaal. Bijvoorbeeld een webinar. Het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een webinar bleek best wat tijd te kosten, ben ik achter gekomen. Iets wat normaliter niet zo snel zou zijn opgepakt. In deze tijd kon dit wel en daardoor kunnen wij dus nu op een creatieve manier toch in direct en interactief contact met onze klanten staan. Zo heeft dus elk nadeel zijn voordeel.”

“In de tussentijd begon mijn dochter Jasmijn van den Goorbergh bij Kayden Stone als accountmanager Idylium”, vervolgt Van den Goorbergh. “Ook zij heeft nu wat meer tijd om zich echt te verdiepen in de materie. Ze kan de komende periode gebruiken om alle facetten van het product Idylium in zich op te nemen. Wij zijn nog steeds klaar voor de toekomst en hopen vanaf medio mei weer onderweg te kunnen gaan naar onze klanten. Stay safe allemaal!”

Natuursteenadviseur

Jean van Luijk van Van Luijk Natuursteen Consultancy uit Loosdrecht is natuursteenadviseur. Ook voor hem heeft het coronavirus gevolgen voor het uitvoeren van zijn werk, stelt hij. “Als adviseur voor natuursteentoepassingen heb ik gemerkt dat de overheid wegens besmettingsgevaar terughoudend is in het beleggen van besprekingen ter plaatse. Het natuursteenonderzoek van vloer of gevel wordt uitgesteld. Dit vind ik vreemd, er bestaat immers een kans op ongevallen als er geen preventieve maatregelen worden uitgevoerd. Maar er zal wel een risicoanalyse zijn uitgevoerd die uitwees dat dat collectief belang (kantoor zonder besmetting) boven het individueel belang (plaat op je hoofd) gaat.”

Ook de Raad van Arbitrage heeft haar geplande besprekingen uitgesteld en belegt evenals de rechtbanken geen hoorzittingen, vervolgt Van Luijk. “Hierdoor worden zaken niet opgelost. Het herstel door natuursteenbedrijven is dan ook niet mogelijk, en het verergert de frustratie bij de partijen. Ook de banken en verzekeraars proberen onderaannemers zoveel mogelijk te weren in hun gebouwen, waardoor vooral de natuursteen(onderhouds-)bedrijven last zullen ondervinden door uitstel van geplande of opgedragen werkzaamheden.” 

Bouwbedrijven zelf hebben schijnbaar nauwelijks moeite met virussen, aldus de natuursteenadviseur. “De hele bouwsector neemt ter plaatse maatregelen en gaat in principe gewoon door met de werkzaamheden. Er wordt wat meer in ploegendiensten gewerkt, de Dixy wordt wat vaker schoon gespoeld en de bouwvakkers dragen wat vaker handschoenen en stofmaskers.”

Ook de werkzaamheden bij particulieren lijken gewoon doorgang te kunnen vinden, constateert Van Luijk. “Langskomen is mogelijk, mits men alleen komt en afstand houdt in huis.” 

Lockdown

Sinds 18 maart zit België in een lockdownsituatie, vertelt Isabel Gruwez, directeur en coördinator van Febenat. “Bedrijven hebben al hun personeel onmiddellijk technisch werkloos geplaatst, waardoor zij 70 procent van hun loon vanuit de overheid krijgen. De meeste werknemers zijn nog wel hier en daar bereikbaar, maar ze kunnen niet presteren als tevoren. Alleen noodzakelijke zaken en het strikte minimum aan werk worden behandeld. De showrooms gingen allemaal op slot. Daarna was het ook duidelijk dat het ‘achter de schermen’ werken niet meer zo makkelijk ging. Vele transporten kwamen niet meer op de bestemming aan en de producties lagen stil. Ik heb begrepen dat sommige producties stilletjes weer aan het opstarten zijn. Mensen worden inventiever en kijken hoe ze hun bedrijf ‘Covid-19-proof’ kunnen aanpassen. Veel bedrijven zijn nu geopend voor het afhalen van producten, mits de maatregelen worden gerespecteerd. Hun dienstverlening verloopt digitaal. Bij Febenat, de vereniging van natuursteengroothandels en -importeurs in Vlaanderen en Nederland, zijn alle evenementen en fysieke meetings afgelast. Voorlopig organiseren we niets meer. Het dagelijks bestuur is wel actief en vragen en mails worden steeds beantwoord. De vergaderingen van het Initiatief TruStone lopen via Zoom en dat lukt aardig.”