Credo 2020: 'Bouwen aan vertrouwen'

Nieuws 13-01-2020
Credo 2020: 'Bouwen aan vertrouwen'

Bouwen aan vertrouwen. Dat is volgens NOA-voorzitter Ger Jaarsma het credo voor 2020. Klanten moeten vertrouwen hebben in de bedrijven en de NOA-leden moeten vertrouwen op elkaar. Zo zei Jaarsma in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van NOA, die 11 januari werd gehouden in De Mauritskazerne in Ede.
Credo 2020: 'Bouwen aan vertrouwen'

Hij sprak over een roerig jaar dat NOA achter de rug had. Een jaar van bestuurlijke crisis, een jaar waar veel gebeurd is. De NOA-voorzitter roemde de inzet van het personeel dat ondanks de bestuurlijke crisis onverminderd klaar stond voor de leden. De commissie Wouters heeft een rapport opgesteld, waarvan de conclusies zijn opgepakt door de commissie herstructurering. Daar is hard aan gewerkt en veel van de aanbevelingen zijn opgenomen in NOA 2.0. Maar, zo verzekerde Jaarsma de aanwezigen, in 2020 is veel werk te verzetten. Hij noemde de cao-onderhandelingen, waar vertegenwoordigers van alle hoofdsectoren aan tafel zitten. En uitdagingen waar de sector mee wordt geconfronteerd, zoals innovatie, digitalisering, klimaatverandering, stikstofproblematiek, Pfas. Het definitieve rapport van Marjan Olfers naar aanleiding van een onderzoek naar de werkwijze van NOA zal leiden tot een adviesraad die aan de slag gaat met de aanbevelingen op het gebied van governance. Ten slotte riep Jaarsma de leden op om door te gaan met het leveren van kwalitatieve producten. “Ik toast op het nieuwe jaar, een jaar van bouwen en vertrouwen”, besloot de voorzitter.