Di-Stone opgeheven, natuursteensector weer verenigd

Nieuws 02-11-2021
Di-Stone opgeheven, natuursteensector weer verenigd

De brancheorganisatie DI-Stone is met goedkeuring van de leden opgeheven. Hiermee komt er een einde aan de tweedeling binnen de natuursteenbranche en is de sector verenigd in de Hoofdsector Natuursteen van NOA. NATUURSTEEN blikt terug met de oud-bestuursleden Maurice van Nieuwenborg en Niels van den Beucken en met oud-voorzitter Kees Eckhardt op achtenhalf veelal bewogen jaren.
Di-Stone opgeheven, natuursteensector weer verenigd

“De eerste drie jaren waren erg leuk. Er werden interessante avonden georganiseerd – zo’n vier à vijf keer per jaar op wisselende locaties – voor de verschillende groepen in de sector. De ene keer specifiek over grafwerk, de volgende keer met specialisatie bouw. Je merkte aan de leden dat er echt behoefte aan was.” Maurice van Nieuwenborg van Nibostone uit Venlo en Vianen blikt positief terug op het begin van DI-Stone. Ondanks dat het initiatief was ontstaan uit een gevoel van onvrede. “Ik heb in 2012 voor het eerst een ALV van de toenmalige ABN bijgewoond. Ik was na afloop kwaad over de gang van zaken. Een gevoel dat – wat later bleek – gedeeld werd door een aantal anderen. Tim van Rooij van het voormalige Centrum Natuursteen kwam met het idee om een nieuwe vereniging  op te richten om ongeorganiseerde bedrijven weer bijeen te brengen. Hij benaderde John van den Heuvel van Jetstone, Kees Eckhardt en mij. Het zaadje voor DI-Stone was geplant”, legt Van Nieuwenborg uit. 

Di-Stone opgeheven, natuursteensector weer verenigd

Bestuurslid

Oud-voorzitter Kees Eckhardt zat in 2012 nog in het bestuur van de ABN. “Er speelden toentertijd kwesties over beleid, inspraak en bestedingen vanuit het O&O fonds waar ik het niet mee eens was. De stekker werd uit het Centrum Natuursteen getrokken. John van de Heuvel en ik vonden dat dit niet netjes was gegaan. De branche had er ook direct nadeel van, want de dienstverlening uit het Centrum stopte abrupt. Bedrijven en werknemers werden gedupeerd. Daarnaast verdiende het absoluut geen schoonheidsprijs hoe Van Rooij aan de kant werd gezet. Vanuit een rechtvaardigheidsgevoel meende ik dat er iets moest gebeuren. Bedrijven werden niet gehoord. Een bedrijf als Jetstone, misschien wel het grootste bedrijf in Nederland, had even veel of even weinig in te brengen als een klein bedrijf. Dat voelde niet goed. De belangen van de verschillende typen bedrijven moesten beter gewogen kunnen worden. Dat kon toen naar mijn mening alleen door een nieuwe branchevereniging  op te richten. Dat voelde voor mij dubbel, omdat ik ook de loyaliteit voelde met de ABN-leden. DI-Stone heeft zich overigens altijd gericht op de belangen van de hele branche, en niet alleen op die van haar leden. We wisten dat er in de hele branche behoefte was aan versneld doorgevoerde vernieuwing, zowel op gebied van dienstverlening aan bedrijven als voor wat betreft de cao.” 

Oprichting Di-Stone

De branchevereniging DI-Stone is na achtenhalf jaar opgeheven.