Drie natuursteenmannen overleden

06-04-2023
Drie natuursteenmannen overleden

In de maand maart zijn kort achter elkaar drie natuursteenmannen overleden. Ieder van hen heeft zijn betekenis voor de natuursteensector gehad. Ze worden in een In Memoriam beschreven door oud-collega’s en vrienden.

Drie natuursteenmannen overleden

In memoriam Co Dekker

Drie natuursteenmannen overleden

Zaterdag 18 maart jongstleden overleed op 97-jarige leeftijd Jacobus Gerrit (Co) Dekker. Zijn vrouw Cootje overleed vijf dagen later. Beiden zijn ze rustig ingeslapen op hoge leeftijd, eind vorig jaar hebben ze nog met kinderen en kleinkinderen hun 70-jarig huwelijk mogen vieren.

Drie natuursteenmannen overleden

Co Dekker was jarenlang directeur van Dekker Natuursteen B.V in Loosdrecht. Zijn grootvader Cobus begon samen met buurman Chiel de Groot in 1887 een steenhouwerij in Hilversum. Na zes jaar besloten ze uit elkaar te gaan. Na Cobus’ overlijden in 1911 zetten beide zoons Gerrit en Piet het bedrijf voort onder de naam Firma J.G. Dekker. En zo kwam Co in 1946 op kantoor te werken, waar toen ook al zijn neef Henk (mijn schoonvader) en diens zwager Rinus Broekhoff werkzaam waren.

In 1950 verhuisde het bedrijf naar Loosdrecht. Daar werd de productie ‘geïndustrialiseerd’: grote hoeveelheden marmer spatplaten werden geproduceerd. Ook werden grote projecten uitgevoerd, zoals ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle, de Raiffeisenbank in Arnhem, Raadhuizen in Bussum, Arnhem en Velsen en het NOS-complex in Hilversum.

Daarbij werden de taken als volgt verdeeld: Henk Dekker was verantwoordelijk voor de fabriek, Rinus Broekhoff verzorgde de voorlichting en verkoop en Co Dekker had de algehele leiding.

Natuursteen voor Saudi-Arabië

Maar in de daarop volgende jaren werd ook door Ballast Nedam aan Co gevraagd of Dekker Natuursteen interesse had in de levering van natuursteen voor Saudi-Arabië. Een tiental jaren werd voor grote projecten in vijf steden de natuursteen uit allerlei landen in opdracht van Dekker geproduceerd en naar Saudi-Arabië verscheept. Jan van Luijk ging daarheen om zo’n negen jaar de montage te begeleiden en andere lokale opdrachten binnen te halen. Ook Co ging daar ter plaatse kijken, maar toen zijn tas werd gestolen met daarin onder andere zijn paspoort, moest hij drie weken van het kastje naar de muur reizen om de juiste stempels te krijgen om weer terug te kunnen vliegen naar Nederland.

In 1974 kwam ikzelf bij Dekker Natuursteen in dienst, eerst nog drie jaar bij mijn schoonvader Henk die toen het filiaal in Amersfoort leidde. Ik heb veel van Co mogen leren. Hij organiseerde zijn werk goed, sprak diverse talen waaronder Italiaans, was een eerlijke, oprecht christelijke zakenman met oog voor zijn personeel, maar ook voor zijn onderaannemers, leveranciers en klanten. Een van de laatste grote projecten van hem was in 1986 Mariahoeve (het huidig Aegon) in Den Haag met ruim 15.000 m2 travertin gevelplaten

Eind 1987 nam Co tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van Dekker Natuursteen BV afscheid en ging met pensioen. Zijn neef Henk en diens zwager Rinus waren daarvoor al met pensioen gegaan.

Jan van Luijk en ondergetekende namen de aandelen over om het bedrijf voort te zetten.

Co Dekker werd onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote inzet voor het bedrijf, maar ook voor maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Met hem is een groot en aimabel mens in de natuursteenbranche heengegaan.

Edo Loenen

In memoriam George Cortlever

Op 19 maart jongstleden is George Cortlever op 93-jarige leeftijd overleden. George is van 1953 tot 2010 werkzaam geweest in het natuursteenvak.  Eind jaren negentig van de vorige eeuw was George voorzitter van de ABN.

Cortlever Natuursteen is een grote steenhouwerij in Amsterdam geweest die decennia lang ook de toeleverancier van diverse omliggende steenhouwers was. De handelstak ging in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Epe in Gelderland en is in 1992 in andere handen is overgegaan.

Marcel Agricola

In Memoriam Chris Jehee

21 maart jongstleden stond de Nederlandse natuursteenwereld even stil. Plotseling overleed op tachtigjarige leeftijd steenhouwer Chris Jehee van Chr.Th Jehee Steenhouwerij en Natuursteenhandel in Den Haag.

De natuursteenwereld in Nederland kent vele traditionele familiebedrijven, bedrijven die van vader op zoon of dochter zijn overgegeven. Zo ook Chr.Th. Jehee Steenhouwerij en Natuursteenhandel. Chris nam in de jaren zestig van de vorige eeuw het bedrijf over van zijn vader, die het weer van zijn vader had overgenomen. Een aantal jaren geleden deed Chris het bedrijf weer over aan dochter Sandra. Maar Chris was altijd nog betrokken en kwam vrijwel dagelijks naar de Sumatrastraat. Hij leefde gezond en kwam als het mooi weer was op de fiets vanaf zijn woning in Nootdorp.

Chris was een echte steenhouwer. Een vakman. Onder zijn leiding is veel natuursteen in bouwprojecten verwerkt. Ook verzorgde hij grafmonumenten. Regelmatig ging hij met zijn vrouw Ans naar Italië en Spanje om steen uit te zoeken. Naast zijn werk in het bedrijf was Chris betrokken bij de branche, eerst als lid van de ABN en later van NOA. Hij is vanaf 1985 vele jaren penningmeester van de afdeling Zeeland/Zuid Holland geweest. Meestal was hij aanwezig op landelijke ledenvergaderingen. En met een mening die hij niet onder stoelen of banken stak. Als hij iets vond, dan vond hij dat. Een markante man. Maar wel altijd positief.
En als er in het landelijke bestuur iets opgelost of rechtgezet moest worden, dan was hij er. Tegen onrecht kon hij absoluut niet. Chris had veel vriendschappen in de natuursteensector, zakelijk en ook privé. Chris hield van gezelligheid.  Op zijn verjaardag was de kamer vol visite. Op vakantie met de caravan was ook helemaal zijn ding. Hij was nog vol plannen.

En opeens was het gedaan. Tijdens het werk, op de begraafplaats. Gestorven in het harnas.
Als branche zijn we Chris veel dank verschuldigd. Hij leefde voor het vak, meer dan zestig jaar lang.
We wensen Sandra en de verdere familie heel veel sterkte toe in de komende periode.
In onze harten en herinneringen leeft Chris voort.

Martin Timmerman