Een opmerkelijk relikwie in Rome

Nieuws 12-04-2019
Een opmerkelijk relikwie in Rome

Natuursteen is voor veel doeleinden gebruikt, maar in de tot de achtste eeuw teruggaande Santa Prassede in Rome staat een relikwie dat tot één van de opmerkelijkste behoort: de Colonna della flagellazione, oftewel de zuil waaraan Christus gegeseld zou zijn voor zijn kruisiging. De zuil is gemaakt van een in Rome niet veel toegepaste steen, Granito della Colonna.
Een opmerkelijk relikwie in Rome

De basiliek van Santa Prassede is vandaag minder bekend, maar stond nog niet al te lang geleden op gelijke voet met de basilieken van Sint Jan in Lateranen en de Santa Maria Maggiore. De Santa Prassede is genoemd naar de heilige Praxedes – één van de dochters van de heilige Pudens, volgens de traditie eerste bekeerling van de apostel Paulus in Rome – die samen met haar zuster, de heilige Pudentiana, tijdens de christenvervolgingen werd vermoord. Het bewuste relikwie staat nu in de Zenokapel van de kerk. De kerk zelf werd grondig verbouwd onder paus Paschalis (817-824). Hij voegde ook de Zenokapel toe, bedoeld als grafkapel voor zijn moeder Theodora.

Het gehele verhaal over dit bijzondere relikwie is te lezen in NATUURSTEEN 3-2019 die begin mei verschijnt. Nog geen abonnee? Klik hier.