Eerste Kamer neemt Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan

Een dag na de ondertekening van het IMVO-convenant TruStone heeft de Eerste Kamer de wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Deze wet verplicht Nederlandse bedrijven om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en zo nodig aan te pakken. 
Eerste Kamer neemt Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan| Vakblad Natuursteen

De vraag naar meer verduurzaming van de productieketens is voor bedrijven niet altijd makkelijk. Vooral op het thema kinderarbeid zit nog een taboe. Veel kleinere mkb-bedrijven hebben geen zicht op wat er aan het begin van hun keten gebeurt en kennen vaak alleen de eerste schakel van toeleveranciers. En toch gaat de nieuwe wet Zorgplicht (deze is nog niet in werking) van hun vragen om hun hele productieketen inzichtelijk te krijgen en te onderzoeken waar de risico’s zitten op kinderarbeid.

Subsidie

Sinds een paar jaar kunnen bedrijven hierbij hulp krijgen van de overheid. Zo is er het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) waaruit bedrijven, in partnerschap met ngo’s, kennisinstellingen en lokale partijen, subsidie kunnen aanvragen om onderzoek te doen naar de risico’s in hun keten en om hiertegen maatregelen te nemen. Overigens worden deze fondsen beheerd en uitgevoerd door RVO.nl, in opdracht van Ministerie van BZ.

Filmpje

In maart dit jaar heeft RVO.nl Niels van den Beucken van Arte gefilmd toen hij op werkbezoek was in India (zie het filmpje hieronder). Ook de financieel directeur van het bedrijf uit Helmond had geen goed beeld onder welke omstandigheden zijn natuursteen werd gedolven in India, totdat hij zelf direct ging inkopen en daar kinderarbeid aantrof rondom de steengroeves. Vanaf dat moment heeft hij zich vol ingezet om maatregelen hiertegen te nemen. Met steun vanuit FBK heeft hij met de Nederlandse NGO Arisa, een zogeheten Free Child Labour Zone opgericht rondom de steengroeves. In deze zone worden alle kinderen gemonitord door lokale ‘mobilizers’ die ervoor zorgen dat kinderen naar school gaan en niet aan het werk zijn.

Inspireren

RVO.nl wil met het verhaal van Van den Beucken andere mkb-bedrijven inspireren om beter inzicht te krijgen in de risico’s op kinderarbeid in hun keten. En ze laten weten dat ze vanuit de overheid hiervoor financiële steun kunnen krijgen.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Vakblad Natuursteen nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen