Flexibele AOW na 45 jaar werken in zware beroepen mogelijk

Nieuws 04-11-2019
Flexibele AOW na 45 jaar werken in zware beroepen mogelijk

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft gekeken naar de mogelijkheden om na 45 jaar werken in de bouw met pensioen te kunnen. "Het onderzoek wijst dus uit dat het kan. Dit staat hoog op onze agenda", aldus FNV-bestuurder Hans Crombeen.
Flexibele AOW na 45 jaar werken in zware beroepen mogelijk

Dat onderzoek deed het instituut in opdracht van de betrokken partijen bij de cao Bouw & Infra. Omdat het pensioen van werknemers uit deze sector voor het grootste deel bestaat uit AOW, is ook onderzocht of een flexibele AOW-leeftijd kan worden vastgesteld.
Het EIB-onderzoek is vandaag gepresenteerd bij de start van de debatbijeenkomst ‘Op naar een flexibele, sociale AOW’ in Den Haag. Tijdens die bijeenkomst gaan Tweede Kamerleden met elkaar in gesprek over het thema. Vakbonden FNV en CNV vinden dat de politiek deze door de EIB aangedragen oplossingsrichtingen serieus moet overwegen en zo snel mogelijk met een nieuwe wet moet komen.

Zwaar beroep

Gijs Lokhorst, bouwbestuurder van CNV Vakmensen:  “De bouwsector heeft één geluk: de is-dit-een-zwaar-beroepdiscussie, is hier geheel overbodig. Dus ook de behoefte aan eerder kunnen stoppen met werken, is evident. Daarom dringt CNV Vakmensen aan bij de politiek om een flexibele AOW mogelijk te maken. Dat onderdeel is essentieel voor deze werknemers.” In het pensioenakkoord is afgesproken dat het kabinet samen met vakbonden en werkgevers onderzoekt of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Dit is erg belangrijk voor mensen die al jong zijn begonnen met werken in zware beroepen.

Cao-afspraken

In het pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt waardoor een vroegpensioen wettelijk mogelijk wordt voor mensen met zwaar werk. Het idee is om vroegpensioen mogelijk te maken tot maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd. De wet zou mogelijk ingaan op 1 januari 2021. In de huidige ideeën is de werkgever degene die een vergoeding moet betalen van € 19.000 per jaar, gelijk aan een AOW-uitkering. Het rapport van de EIB laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Zodra dit wettelijk mogelijk is, willen de FNV en CNV hier zo snel mogelijk afspraken over maken in cao’s.