Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

Nieuws 07-04-2022
Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, krijgen ondanks de coronapandemie steeds meer inzicht in de herkomst van hun materialen zo blijkt uit de Jaarrapportage. De ambitie is om met hulp van lokale partijen ook meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden. 28 van de 32 beoordeelde bedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In het convenant werken het bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.
Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

Uit de Jaarrapportage van TruStone over het tweede convenantsjaar blijkt dat er per saldo vier nieuwe bedrijven zijn toegetreden, waarmee het geschatte marktaandeel in Nederland toenam tot 28 procent. In Vlaanderen bleef het marktaandeel 65 procent. Alle deelnemende bedrijven vulden een vragenlijst in over hun due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en krijgen daar een puntenscore voor. 28 van de 32 beoordeelde bedrijven voldoen aan de convenantsafspraken op dit punt.

Inzicht TruStone

Inzicht in de productieketen is de eerste stap om mogelijke risico’s te identificeren en aan te pakken. Afhankelijk van de tijd dat bedrijven zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, ligt hun inzicht in arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in fabrieken tussen de 84 en 90 procent en hun inzicht hierin bij steengroeves tussen 56 en 73 procent. Elf bedrijven hebben in het verslagjaar direct bijgedragen aan het verminderen van geconstateerde risico’s in hun productieketens.

“Over het algemeen zijn de aangesloten bedrijven goed op weg met de implementatie van de internationale richtlijnen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen,” zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van Initiatief TruStone. “Sommige bedrijven zetten grote stappen, voor andere blijkt dit in de praktijk ingewikkelder. Helaas is het inzicht in de omstandigheden in productieketens het afgelopen jaar slechts beperkt gegroeid, omdat bedrijven niet hebben kunnen reizen vanwege de Covid-19-pandemie. Het is daarom belangrijk dit inzicht uit te breiden door contacten te leggen met lokale organisaties en vertegenwoordigers van arbeiders, via de maatschappelijke organisaties die deelnemen aan TruStone. Ook blijft het de komende jaren van belang het marktaandeel in het convenant te laten groeien in Nederland en Vlaanderen.” Om bedrijven te helpen hun inzicht te vergroten, organiseert TruStone projecten en online dialogen met lokale belanghebbenden.

Overheid aanjager verduurzaming

In het verslagjaar is het Pilotprogramma Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) Natuursteen afgerond. Het programma duurde vier jaar en richtte zich op het bevorderen van de toepassing van internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Uit het eindrapport blijkt dat overheden die ISV toepassen in hun inkoop, bijdragen aan het tegengaan van zulke misstanden in de natuursteenketen. Zij kunnen hiermee een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector.