Jongeren vaker slachtoffer van arbeidsongevallen

Nieuws 11-06-2020
Jongeren vaker slachtoffer van arbeidsongevallen

Uit cijfers blijkt dat jongeren onder 25 vaker slachtoffer worden van arbeidsongevallen dan andere leeftijdsgroepen. Dit is het geval in meerdere sectoren, zoals de bouw, de metaal- en de voedingsindustrie. Daaruit rijst uiteraard de vraag waarom jongeren vaker slachtoffer worden van een ongeval en hoe ze beter kunnen worden beschermd.
Jongeren vaker slachtoffer van arbeidsongevallen

“Jongeren opleiden en de zorgen dat ze deze kennis goed weten toe te passen in praktijksituaties is uiteraard stap één. Maar het is ook belangrijk dat jonge medewerkers in de praktijk worden begeleid en op gevaren worden gewezen”, aldus Paul Bongenaar van VCA-cursus.com.

Volgens de Arbobalans 2018 worden jonge medewerkers van 15-25 jaar procentueel vaker slachtoffer van een arbeidsongeval dan andere leeftijdscategorieën: 1,9 procent versus 1,6 procent bij de leeftijdscategorieën 25-55 jaar en 55 tot 75 jaar. Volgens het Rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 vallen er gemiddeld 37 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren in de leeftijdscategorie 15-24. In dit rapport zijn ze net niet de slechtste leerling van de klas: in de 55+ leeftijdscategorie vielen er gemiddeld 39 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren. Bongenaar: “Toen we een groot infodocument maakten over arbeidsongevallen, stootten we op veel opvallende data. Uit een ouder factsheet uit 2007 van de RIVM bleek dat 15 tot en met 24-jarigen in de bouw tweemaal zoveel kans hebben om op de spoedeisende hulp te moeten worden behandeld dan 25+’ers. Ook in andere industrieën moeten jongeren vaker naar de spoedeisende hulp.”

Vervolgstappen

Het Rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 geeft aan dat het hoge percentage arbeidsongevallen bij jongeren het belang van de aandacht voor veiligheid in beroepsopleidingen en een goede begeleiding bij de entree op de arbeidsmarkt onderstreept. Bongenaar: “Onze VCA-cursussen worden afgenomen door cursisten van allerlei leeftijden, dus in theorie zou iedereen dezelfde kennis moeten hebben. Toch horen we vaak dat werkervaring en het kunnen inschatten van potentieel gevaarlijke situaties het verschil kunnen maken tussen een werkongeval of een op tijd gespot issue.”

Veel bedrijven vinden het tegenwoordig noodzakelijk dat stagiair(e)s of werknemers beschikken over een VCA-diploma. Bongenaar: “We zien daardoor dat steeds meer jongeren een VCA-opleiding volgen met bijbehorend examen. Het hebben van een VCA-diploma vergroot bijvoorbeeld de kans op een stageplaats voor jongeren. We zien zelf dat het aantal afgenomen VCA-cursussen en examens door jongeren in de periode 2016 tot 2020 met 240 procent is gegroeid. Dit is een goede ontwikkeling. Met het volgen van een VCA-cursus en behalen van het VCA-diploma tonen de jongeren aan dat ze over een basisniveau inzake veilig werken beschikken. Dit is een goede start voor hun stage of werk.”

Extra focus op jongeren

Zelfs al hebben jongeren een basis van veiligheid, dan nog is het belangrijk dat ze goed begeleid worden als ze voor het eerst op de bouwplaats staan. Bongenaar: “We begrijpen dat bedrijven het druk hebben. Toch is aandacht voor jongeren cruciaal. Deze negen punten geven wij altijd mee aan bedrijven.”

De negen punten op een rij:

  • Jongeren onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht werken.
  • Bepaalde machines (denk aan lasapparatuur, branders, cirkelzagen en meer) mogen enkel onder toezicht van een leermeester worden gebruikt.
  • Zorg ervoor dat jongeren bij de introductie op de bouwplaats goed opletten. Dat kan ongelukken voorkomen.
  • Leg nadruk op de Persoonlijke Beschermings Middelen.
  • Zonder veiligheidsschoenen en bouwhelm mag niemand de bouwplaats op. (Soms zijn ook andere Persoonlijke Beschermings Middelen zoals een mondkapje, veiligheidsbril of handschoenen verplicht.)
  • De leermeester geeft instructie en ziet er op toe dat er veilig gewerkt wordt. De leermeester houdt dus ook een oogje in het zeil bij jongeren.
  • Jongeren onder 18 jaar mogen nooit werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest of op plaatsen met grote geluidsoverlast.
  • Leer jongeren aan dat het beter eerst is om iets te vragen en daarna veilig en goed te werken, dan fouten of vergissingen te maken.
  • Een regel voor de jongeren: denk altijd goed na bij alles wat je doet, een ongeluk zit in een klein hoekje.

VCA-Cursus is de enige Nederlandse aanbieder van audiovisuele VCA-cursussen, zowel klassikaal als online. Deze cursussen worden gegeven in het Nederlands, Engels én Pools. Elke cursist kan terecht bij de 29 leslocaties en 139 examenlocaties in Nederland. Zie voor meer informatie: www.vca-cursus.com.