Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

Algemeen 25-04
Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

De gemeente Kerkrade heeft zich aangesloten bij het Nederlands/Vlaams Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

Veel gemeenten vinden maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden in sectoren te verbeteren of kinderarbeid tegen te gaan. Dit speelt ook een rol bij de winning en verwerking van natuursteen, die door gemeenten wordt toegepast in de openbare ruimte op pleinen, in gebouwen en monumenten. René van Drunen, wethouder gemeente Kerkrade: “Duurzaamheid is voor onze gemeente van essentieel belang. Door dit convenant te ondertekenen, dragen we bij aan een eerlijke en duurzame toeleveringsketen voor natuursteen. We streven ernaar om niet alleen goede kwaliteit te leveren, maar ook om ethisch verantwoord te handelen bij elk project dat we uitvoeren. Zo werken we samen aan het Kerkrade van de toekomst: ’t Kirchroa va Mörje."

Toetreding TruStone

Convenantsvoorzitter Pieter van der Gaag is blij met de toetreding van Kerkrade: “Steeds meer gemeenten in Vlaanderen en Nederland willen actief bijdragen aan de verduurzaming van de natuursteenketen. TruStone biedt hen de informatie en de ondersteuning om natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen.”

Het totaal aantal deelnemende Nederlandse gemeenten komt met de aansluiting van Kerkrade op elf. Ook het Rijksvastgoedbedrijf is aangesloten bij het convenant. In Vlaanderen nemen 49 gemeenten deel aan het Initiatief TruStone, naast de Vlaamse overheid.

Convenant voor de natuursteensector

Het Initiatief TruStone is een convenant voor de natuursteensector en loopt van eind 2019 tot eind 2024. Het convenant brengt Nederlandse en Vlaamse bedrijven, brancheverenigingen, Nederlandse en Vlaamse overheden, vakbonden en ngo’s samen met als doel het bevorderen van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de sector. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence. Het convenant voorziet in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.