Kijk omhoog, een dak verhalen

Events 05-07
Kijk omhoog, een dak verhalen

Eind juni heeft Koning Willem-Alexander de tentoonstelling ‘Hoog! Kijk omhoog. Een dak vol verhalen’ geopend in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Eind 2023 is door het Rijksvastgoedbedrijf het groot onderhoud van het dak van het Koninklijk Paleis gestart waarbij onder meer de toren en de beelden worden gerestaureerd. Een aantal kunstwerken die normaal op het dak van het paleis staan is tot en met 22 september van dichtbij te bekijken.

Kijk omhoog, een dak verhalen

Kunstwerken van het dak

Op de tentoonstelling zijn de windvaan, het bronzen beeld Prudentia (Voorzichtigheid), de koperen keizerskroon en 24 originele klokken uit het paleiscarillon te zien. De kunstwerken van het dak tonen zowel de geschiedenis van Amsterdam als het ambacht van de vakmensen uit de zeventiende eeuw. Marjan Pantjes, conservator: “Het onderhoud biedt de gelegenheid om diverse topstukken en verhalen van het dak binnen in het Paleis te presenteren. Tijdens de tentoonstelling sta je naast de eeuwenoude windvaan of oog in oog met het metershoge bronzen beeld van Prudentia dat sinds 1667 op twintig meter hoogte vanaf het dak uitkijkt over de Dam. Deze tentoonstelling biedt een unieke kans om de topstukken van het dak te bekijken, voordat ze na restauratie weer voor honderden jaren teruggaan naar hun plek op het dak.”

Kijk omhoog, een dak verhalen

Op de tentoonstelling zijn ook interviews met erfgoedexperts en vakspecialisten van nu te zien. Onder anderen een smid, de beiaardier en de restauratiearchitect vertellen over hoe de verhalen van het dak hen inspireren.  

Kijk omhoog, een dak verhalen

Marmeren timpanen gerestaureerd

Tijdens de tentoonstelling zijn de tekeningen te zien van een van de twee marmeren timpanen. “In heel Noord-Europa is er geen enkel andere scène in marmer uitgebeiteld die zo groot is als die van het Koninklijk Paleis Amsterdam.” Haukit Yu, monumentenadviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf, werkt mee aan de renovatie van het dak van het beroemde paleis op de Dam. Hier vallen ook de twee timpanen onder, de volledig marmeren afbeeldingen in een ruim 25 meter brede driehoek boven beide ingangen. Een knap staaltje vakmanschap uit de zeventiende eeuw, de tijd waarin het toenmalige stadhuis is gebouwd. “De timpanen zijn specifiek gemaakt voor dit gebouw. Ze zijn zo uniek en bijzonder, dat je het als kunstwerk kunt vergelijken met de Nachtwacht van Rembrandt. Daar gaan we dus heel voorzichtig mee om.”

Kijk omhoog, een dak verhalen

Yu heeft de timpanen laten onderzoeken, waarbij is gekeken naar de schade en welke aanpak het materiaal en de beeltenissen het meest recht doen: “Een optie is om de timpanen te vervangen door replica’s. Uiteindelijk hebben we hier niet voor gekozen omdat de afbeeldingen al 360 jaar bij het gebouw horen. We hanteren een terughoudende conserverende methode die het verval van het marmer vertraagd.” De timpanen blijven dus op hun plek en worden ook daar gerestaureerd.

Kijk omhoog, een dak verhalen

paleisamsterdam.nl

Kijk omhoog, een dak verhalen

Kijk omhoog, een dak verhalen
Kijk omhoog, een dak verhalen
Kijk omhoog, een dak verhalen