Kinderarbeid sterk verminderd in groeves India

Nieuws 30-06-2020
Kinderarbeid sterk verminderd in groeves India

Uit het rapport ‘Between a rock and a hard place’ blijkt dat er bij de winning van zandsteen in het Indiase Rajasthan vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport van Arisa uit 2005. Kinderarbeid is sterk verminderd in de groeves maar het komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien dat door thuiswerkers wordt gedaan.
Kinderarbeid sterk verminderd in groeves India

Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. Vooral vrouwen worden gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen – waarvoor minder wordt betaald – dan mannen. Verder laat het rapport zien dat silicose, een ongeneeslijke stoflongziekte, een groot probleem is waar nog te weinig aandacht voor is. Het rapport is in conceptvorm gedeeld met 112 bedrijven uit vijf Europese landen. 

Kinderarbeid sterk verminderd in groeves India

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met aanbevelingen voor de inkopende Europese bedrijven om de genoemde problemen aan te kunnen pakken. Als algemene aanbeveling wordt onder andere gedaan dat bedrijven due diligence in hun bedrijfsvoering opnemen. Dit is een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele risico’s op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen. Leden van het initiatief TruStone moeten hier al aan voldoen. Er worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van kinderrechten. Zo wordt bedrijven gevraagd zich in te zetten om kinderarbeid te voorkomen en de plaatselijke zandwinningsector ervan te overtuigen dat kinderen naar school moeten gaan in plaats van te werken in de groeves. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van arbeid, van het inhuren van mensen, het uitbetalen van de lonen tot de arbeidsomstandigheden. Zo wordt bedrijven gevraagd inspanningen te doen of te achterhalen of er sprake is van loonslavernij en of de werknemers het minimumloon krijgen uitbetaald. Of dat de leveringstijden wel realistisch zijn. Dit om te voorkomen dat werknemers overbelast raken. Daarnaast wordt de aanbeveling aan de inkopende bedrijven gedaan om te achterhalen of er voldoende drinkwater, schaduwplekken en sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Aangezien er nog weinig aandacht is voor silicose geeft het rapport ten slotte de aanbeveling aan de inkopende bedrijven om het belang aan te geven aan de zandsteenwinnende bedrijven om hun werknemers te wijzen op de risico’s van silicose. De werknemers moeten ook regelmatig worden getest op deze ziekte.

Het volledige rapport is hier te downloaden. Meer informatie over Arisa is te vinden op de website www.arisa.nl.