Leden kiezen voor Natuursteenraad

Nieuws 08-02-2019
Leden kiezen voor Natuursteenraad

Tijdens de vergadering natuursteensector hebben leden van NOA Hoofdsector Natuursteen ABN en DI-Stone het mandaat uitgesproken voor het instellen van een Natuursteenraad. Dit is een informeel overlegorgaan voor de natuursteensector, bestaande uit vier vertegenwoordigers van iedere bond.
Leden kiezen voor Natuursteenraad

Tijdens de vergadering konden de leden aangeven welke belangen prioriteit hebben en hoe die op de meest ideale manier behartigd kunnen worden. Onderwerpen als: CAO, goede onderlinge contacten, kennisdeling, concurrentieverhoudingen met het buitenland en helpdesk voor juridische vragen, werden genoemd. Deze opmerkingen worden de komende tijd verwerkt tot een aantal speerpunten waar de Natuursteenraad mee aan de slag gaat. Eind mei volgt een advies van de raad, besluitvorming hierover wordt in juni verwacht.