Lintje voor Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep

Nieuws 12-10-2021
Lintje voor Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep

Gerard Oonk, medeoprichter en voormalig directeur van de Landelijke India Werkgroep (LIW), ontving begin oktober een lintje van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Hij kreeg het lintje opgespeld tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van Arisa, voorheen LIW.
Lintje voor Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep

Gerard Oonk is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de LIW vanwege  “het pionierswerk dat hij verricht(te) op het gebied van bestrijding van kinderarbeid, uitbuiting van arbeidskrachten in ontwikkelingslanden en de positie en behandeling van de Dalits (kastelozen) in India”, aldus burgemeester Dijksma. Oonk richtte in 1981 samen met anderen de LIW op. Een van de eerste zaken waar Oonk zich op richtte waren de garnalentrawlers die Nederland als ontwikkelingshulp aan India leverde. De trawlers zorgden voor een verslechtering van de positie van met name arme vissers in India en mede dankzij de interventie van de LIW werden de trawler leveranties stopgezet. Hij heeft ook een zeer belangrijke rol gespeeld in het agenderen van kinderarbeid, onder andere in de natuursteensector. Eind jaren negentig nam de LIW met onder andere de South Asian Coalition against Child Servitude (SACCS) het initiatief tot de Global March Against Child Labour. In 2003 stond Oonk aan de wieg van de oprichting van de Coalitie Stop Kinderarbeid, een groep maatschappelijk organisaties in Nederland die toezien op de uitbanning van kinderarbeid. 

Lintje voor Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep

De strijd van Gerard Oonk 

Oonk heeft zich zijn hele carrière hard gemaakt voor de positie van arbeiders in Zuid-Azië, specifiek India. En die strijd heeft vruchten afgeworpen. Zoals burgemeester Dijksma al opmerkte: “U bent op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen én de bestrijding van kinderarbeid een pionier. Als adviseur, als ambassadeur, als commissielid, als klankbord en vooral als een warm en onvermoeibaar pleitbezorger.”
Arisa, de opvolger van de LIW, heeft Oonk’s werk op het gebied van verantwoord maatschappelijk ondernemen in Zuid-Azië voortgezet. Arisa publiceerde onder meer recentelijk onderzoeksrapporten over gedwongen arbeid in spinnerijen in Tamil Nadu, en over slechte arbeidsomstandigheden in de zadensector in Gujarat.