Meld u aan voor het convenant TruStone!

Nieuws 17-09-2019
Meld u aan voor het convenant TruStone!

Meld u nu aan voor het convenant TruStone! Dit heeft namelijk voordelen voor u als natuursteenbedrijf of -importeur.
Meld u aan voor het convenant TruStone!

Een van de belangrijkste activiteiten die bij TruStone aangesloten bedrijven moeten uitvoeren, is due diligence. Nikolai Bloem, senior beleidsmedewerker Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de SER legt uit wat dit inhoudt: “Due diligence is een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele risico’s op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen. Dit is een leerproces, we zullen de aangesloten bedrijven daar stapsgewijs in meenemen. De bedrijven die zich nu aanmelden, profiteren dus langer van onze ondersteuning.”
Bloem noemt nog een voordeel. “Bedrijven die zich nu aanmelden profiteren van een lager tarief. Zij betalen namelijk de eerste twee jaar alleen het basistarief van 1.200 euro per jaar. Vanaf jaar drie betalen bedrijven daar bovenop ook het variabele tarief van 400 euro per extra keten.” Voor kosten om projecten op te zetten kunnen bedrijven overigens subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Lees daarover meer in dit artikel uit NATUURSTEEN 5-2019. Aanmelden kan via het contactformulier op de website van het convenant.

Startbijeenkomst

Het convenant TruStone gaat vanaf 1 oktober van start. Na de start wordt een startbijeenkomst georganiseerd, vertelt Bloem. “Tijdens die bijeenkomst, die waarschijnlijk half november plaats vindt, krijgen de bedrijven te horen wat van hen wordt verwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een workshop over het in kaart brengen van de keten en het herkennen van sociale risico’s die rond groeves en fabrieken spelen.”

Webtool

Binnen een aantal maanden na de start van het initiatief krijgen de aangesloten bedrijven een account in een webtool. In die webtool kunnen de bedrijven rapporteren over hun onderzoek naar de keten en over de aanpak van de risico’s, legt Bloem uit. “Vanuit het initiatief zullen ook tools beschikbaar komen om bedrijven daarbij te ondersteunen”, verzekert hij.

Pilot

Sinds twee jaar wordt een pilot uitgevoerd die erop is gericht om de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) door aanbestedende partijen te bevorderen. Bloem: “Dit houdt in dat bijvoorbeeld aanbestedende diensten – zoals gemeentes – bij aanbestedingen met natuursteen van de leveranciers vragen om due diligence conform de afspraken binnen TruStone uit te voeren. Veel aanbestedende diensten zullen zelf ook meedoen aan het initiatief. We zien nu al dat bij aanbestedingen – ook van gemeentes die zich nog niet hebben aangesloten – due diligence steeds meer de norm wordt.”

Looptijd

De looptijd van het initiatief TruStone is vijf jaar. “Na tweeënhalf jaar voeren we een tussentijdse evaluatie uit en na vijf jaar een eindevaluatie. Daarna beslissen de betrokken partijen over het vervolg”, aldus Bloem. Hij benadrukt dat de partijen ook internationaal aandacht vragen voor het initiatief. “In Denemarken, Duitsland en Frankrijk is er al belangstelling voor. Daarnaast is TruStone eind september ook aanwezig op de natuursteenvakbeurs Marmomac in Verona om aandacht te vragen voor het convenant. Het initiatief is gebaseerd op OESO-richtlijnen en ook andere EU-lidstaten zijn daaraan gehouden. Wij voorzien dus in de toekomst samenwerking met initiatieven in andere landen.”