Natuursteen Tweedaagse NOA

Nieuws 22-11-2022
Natuursteen Tweedaagse NOA

Tijdens de ALV van de hoofdsector Natuursteen van NOA in april werd geopperd of de vergadering iets minder statisch kon. Nou, dat kon zeker. De leden als publiek om het bestuur dat in het midden zat, de talkshow ‘Natuursteen draait doorrr’, een feestelijk afscheid van voorzitter William Slotboom, de uitreiking van de Natuursteenpenning, een beurs waar de begunstigende leden zich presenteerden, een dj die de voetjes op de vloer kreeg. De nieuwe opzet had bijna te veel ingrediënten om op te noemen en het viel bij het overgrote deel van de leden in de smaak.
Natuursteen Tweedaagse NOA

Voor William Slotboom was het de laatste keer dat hij de ALV opende als voorzitter. Hij droeg de voorzittershamer over aan Kees Eckhardt. Die vertelde bij het aanvaarden van het voorzitterschap dat hij zich meer ziet als een tussenpaus. Eckhardt benadrukte dat verjonging noodzakelijk is. Ook waar het de voorzitter betreft. Slotboom kreeg van talkshowhost Koos van Plateringen de vraag wat zijn hoogtepunt van zijn vijftienjarige bestuurlijke carrière was. De scheidend voorzitter antwoordde “dat we weer één branchevereniging zijn”. Later op de middag werd Slotboom gelauwerd tot erelid van NOA en tot zijn grote verrassing door de burgemeester van Winterswijk uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Natuursteen Tweedaagse NOA

Bestuur NOA

Tijdens de ALV werden meer bestuurszaken afgehandeld. Naast Eckhardt als nieuwe voorzitter werd ook Lisa Schouten officieel als bestuurslid gepresenteerd. Aad Swaalf en Arjan Zoutewelle hadden zich herkiesbaar gesteld en werden onder applaus beëdigd voor een tweede termijn. Peter Veenstra trad af als bestuurslid, want als lid van het Hoofdbestuur van NOA is het vanwege de transparantheid niet wenselijk dat hij twee petten op zou hebben. Hij blijft wel als toehoorder de vergaderingen bezoeken.
Sectormanager Ester Litjes had een nieuwtje te melden. Op 8 en 9 november 2023 doet de hoofdsector Natuursteen van NOA mee aan een nieuwe aflevering van de Afbouw Vakdagen. Plaats van handeling is deze keer de Evenementenhal in Gorinchem.

Natuursteen Tweedaagse NOA

Natuursteen draait doorrr

Prominent onderdeel van de Natuursteen Tweedaagse was de talkshow Natuursteen draait doorrr. Van Plateringen schotelde de aanwezigen een aantal stellingen voor, waarover een levendige discussie zou moeten ontstaan. De leden van de hoofdsector Natuursteen van NOA moesten nog even wennen aan het concept en na enige aarzeling meldde een aantal zich aan de talkshowtafel. Het eerste gespreksonderwerp betrof de promotie en marketing van natuursteen. Van Plateringen prikkelde de deelnemers met de opmerking dat de keramische industrie meer aan promotie deed. Remy Grillo pareerde met de opmerking dat zijn bedrijf natuursteen meer promootte dan keramische materialen. Christell Bart voegde eraan toe dat Bart Natuursteen meer vraag naar natuursteen kreeg, maar dat meer reclame nodig is. Er is volgens haar meer budget nodig en zij zag daarin een rol voor NOA weggelegd. Bijvoorbeeld door een landelijke campagne te financieren. René Ariës was het niet met haar eens. Volgens hem moet je het niet alleen bij NOA neerleggen. Hij pleitte ervoor dat de bedrijven gezamenlijk een budget hiervoor vrij moesten maken. Nieuwkomer in de branche Berend van der Veer gaf aan dat er eerst een plan moet komen en er vervolgens een budget voor vrij gemaakt moet worden. Volgens Aad Swaalf is er geen budget voor reclame nodig. Als de natuursteenbedrijven stoppen met de verkoop van composiet en keramische materialen, zal de verkoop van natuursteen alleen maar toenemen.

Natuursteen Tweedaagse NOA

Kwartsstof

Een actueel onderwerp binnen de natuursteensector is kwartsstof. Hoe moet je ermee omgaan en wat mag reglementair? Een eenduidig antwoord leverde de discussie niet op. Arne Jongerius gaf aan dat hij denkt dat bedrijven die de RI & E op orde hebben uiteindelijk meer werk krijgen ten opzichte van de bedrijven die er geen aandacht aan besteden. Maurice van Nieuwenborg klaagde dat normeringen steeds wijzigen. Als voorbeeld noemde hij het beleid omtrent kwartsstof.
Het derde gespreksonderwerp betrof het tekort aan vakmensen in de sector. Hoe denken jullie nieuwe mensen aan te trekken, vroeg talkshowhost Van Plateringen aan de tafelgenoten. Alex Bus vertelde hoe hij fanatiek scholen benaderde, presentaties gaf, stageplekken beschikbaar stelde en dat hem dat … zegge en schrijve één nieuwe medewerker had opgeleverd. Toch gaf hij aan te geloven in deze aanpak. De andere tafelgenoten waren het erover eens dat je de jeugd moet laten zien wat het werken met natuursteen inhoudt en duidelijk moet maken dat er in de natuursteen een goede snee brood te verdienen is.

Prijsstijgingen

Het is alweer bijna het einde van het jaar, het tijdstip om na te denken over het verhogen van de prijzen. Nu extra actueel vanwege de inflatie en de gestegen kosten voor energie en transport bijvoorbeeld. John Vis gaf aan dat natuursteenbedrijven ook emotie verkopen, wie bepaalt dat er iets te duur is, stelde hij als wedervraag. Je moet niet denken voor de klant, of hij of zij iets te duur vindt. Wat heb ik ervoor nodig, welke prijs hoort daarbij, zijn volgens hem belangrijke vragen. Arne Jongerius gaf aan dat hij in het verleden wel zorgen had gemaakt of hij niet te duur was. Sinds een paar jaar is bij hem de knop omgegaan en heeft hij de prijzen verhoogd. Hij verkoopt er niet minder om, gaf hij aan. Alex Bus levert meer aan aannemers en die reageren volgens hem wel sterk op prijsstijgingen. En hiermee werd de eerste Natuursteen draait doorrrr afgesloten.
Het officiële deel van het programma werd afgesloten met de uitreiking van de Natuursteenpenning. Genomineerd waren twee grafmonumenten, één gemaakt door Cortlever Agricola en één gerestaureerd door Jan Reek Natuursteen. De penning werd echter toegewezen aan een werk, dat volgens juryvoorzitter Gerard Buddingh grensde aan beeldhouwwerk. Het betrof een beeld van een steur dat Michel Utens van Beeld- en Steenhouwersatelier Joop Utens had gemaakt.
Daarna was het de beurt aan de begunstigende leden die voor de aanwezigen een minibeurs hadden opgetuigd. De dj kon aan het werk en de avond duurde nog lang… 

Dit artikel is afkomstig uit NATUURSTEEN 7-2022. Nog geen abonnee? Klik hier!