NatuursteenVakdagen op 25 en 26 juni 2021

Nieuws 29-10-2020
NatuursteenVakdagen op 25 en 26 juni 2021

Het sectorbestuur van de NOA heeft het voornemen de NatuursteenVakdagen opnieuw te houden op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni 2021. In 2014 is voor het eerst, op landelijk niveau, de NatuursteenVakdag georganiseerd. Dit natuursteenevenement vulde volgens de organisatie een grote (branche)behoefte in. Door het succes van deze eerste NatuursteenVakdag is deze herhaald in 2016 en werd het evenement zelfs uitgebreid met een extra dag. 
NatuursteenVakdagen op 25 en 26 juni 2021
Tijdens de NatuursteenVakdagen staat het product natuursteen in het middelpunt en worden de diverse leveranciers en verwerkers in de gelegenheid gesteld hun producten, machines en gereedschappen te promoten. De vakdagen zijn gericht op zowel de bedrijven als op de in de natuursteenbranche werkzame personen.