Nieuw keuzedeel Restauratie Steenhouwen

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
ROC Midden Nederland en het NCE werken samen aan het nieuwe keuzedeel Restauratie Steenhouwen. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van het ROC, het NCE én de Vereniging Restauratie Steenhouwers uit. Studenten van de MBO 2- en 3-opleidingen Natuursteenbewerker krijgen weer de mogelijkheid zich te verdiepen in het restauratievak.

Het keuzedeel is geïnitieerd door Corry Kussendrager samen met John van den Heuvel. Kussendrager is van oorsprong opgeleid tot beeldhouwer, schoolde om tot steenhouwer en werkte vervolgens een aantal jaren in het bedrijfsleven. Sinds 2003 is ze docent bij de opleiding Natuursteenbewerker van ROC Midden Nederland. Tot een aantal jaren geleden bood het ROC Midden Nederland de uitstroomrichting Restauratie aan, maar deze ging ter ziele, omdat er te veel uitstroom-mogelijkheden waren. Van den Heuvel is opleidingsadviseur bij het NCE en zelfstandig natuursteenadviseur met ruim dertig jaar ervaring in de natuursteenrestauratie.

Ontdekken

Steenhouwer

Foto’s: Roderick Nijenhuis, Slotboom Steenhouwers

Via het nieuwe keuzedeel kunnen studenten Natuursteenbewerken ontdekken wat het restauratievak inhoudt en of het bij ze past. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktijkopdrachten. Studenten van de opleiding Natuursteenbewerker op MBO niveau 2 en 3 volgen één dag per week les op school en werken vier dagen bij hun werkgever. De theorie wordt op school behandeld. De beroepstaken voert de student samen met zijn leermeester uit bij zijn werkgever in het bedrijf. Uiteindelijk doet de student eindexamen, de zogeheten proeve van bekwaamheid. Na het keuzedeel hebben de studenten een goede basis om verder te gaan in de restauratie.

Bedrijfsleven

Wat de studenten moeten leren aan kennis en vaardigheden is goed afgestemd met het bedrijfsleven via de Vereniging Restauratie Steenhouwers, vertel Van den Heuvel: “De studenten leren de praktijk van het restauratievak, ze repareren natuursteen, gaan nieuwe onderdelen hakken, ze gaan inboeten, ze leren de risico’s van het vak, welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten gebruiken, de keuze van materiaal, de manier van uitvoeren, tekeningen maken, overleg met de leermeester, kennis van materialen die je tegen kunt komen bij restaureren, regelgeving met betrekking tot monumenten, de Restauratieladder ofwel ‘behouden gaat voor vervangen’. In nieuwbouw of renovatie worden materialen snel vervangen, maar bij monumenten juist niet.” Om de kwaliteit van restauratiewerk te borgen is de Uitvoeringsrichtlijn 4007 Steenhouwwerk van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in de lesstof verwerkt.

Maatwerk

Hand met beeldhouwwerk

Momenteel volgen vijfentwintig studenten de opleiding tot natuursteenbewerker bij ROC Midden Nederland op MBO niveau 2 met uitstroomrichtingen Machinaal of Ambachtelijk en MBO niveau 3 Allround Natuursteenbewerker. Vier studenten volgen de MBO 4-opleiding Werkvoorbereider Gespecialiseerde Aannemerij. “De studenten vormen een zeer diverse groep qua leeftijd. Er zijn studenten van 16 tot 35 jaar, maar er zijn ook weleens oudere studenten geweest. Ook het niveau binnen de groep is gevarieerd, van VMBO Basis tot universitair niveau. Daarom is de opleiding voor iedere student maatwerk en kunnen de studenten de opleiding in hun eigen tempo volgen. Wij brengen het nieuwe ‘passende en gepersonaliseerde onderwijs’ al jaren in de praktijk!”, vertelt Kussendrager.

Twee leereenheden

Het keuzedeel Restauratie Steenhouwen bestaat uit twee leereenheden: theorie en praktijk. De omvang van de twee onderdelen is 480 uur. De lessen wordt in één blok gegeven voor focus. De examens worden digitaal gemaakt, maar de lesstof wordt in boekvorm verstrekt. “Dit helpt de studenten beter te plannen. Ze zien namelijk aan het boek direct hoe ver ze zijn. Een tastbaar boek nodigt ook meer uit om te gaan studeren en onderzoek wijst uit dat lesstof uit een boek beter wordt opgenomen en verwerkt dan lesstof via een scherm (digitaal). De lesstof is uiteraard ook digitaal beschikbaar”, aldus Kussendrager.

Compleet

BeeldhouwerDe lesstof wordt samengesteld en uitgegeven door Concreet Onderwijsproducten. Kussendrager: “Zij maken de lesstof inspectieproof, zodat aan de eisen uit het kwalificatiedossier voldaan wordt en de toetstermen correct zijn. Het is fijn als alle lesstof van de gehele opleiding volgens dezelfde systematiek uitgevoerd wordt en herkenbaar is voor de studenten. Met het keuzedeel restauratie steenhouwen is de opleiding ambachtelijk steenhouwen weer compleet.”