Nieuwe brochure voor het leggen van natuursteen

Nieuws 10-05-2022
Nieuwe brochure voor het leggen van natuursteen

PCI heeft een nieuwe toepassingsgerichte algemene brochure voor het leggen en voegen van natuursteen samengesteld, die verder ingaat op de specifieke eisen die aan elke natuursteen worden gesteld en op de verschillende soorten ondergronden. Hiermee stelt PCI gebruikers en de vakhandel een extra hulpmiddel ter beschikking om advies en productkeuze in de praktijk zo eenvoudig mogelijk te maken.
Nieuwe brochure voor het leggen van natuursteen

Bij het leggen en voegen van natuursteen is het van essentieel belang dat de gebruikte materialen voor wat betreft kwaliteit en specifieke eigenschappen zijn afgestemd op de bijzondere eisen die aan de desbetreffende natuursteen worden gesteld. Daarom is uitgebreide kennis van materiaal en verwerking belangrijk bij het leggen.

Nieuwe brochure voor het leggen van natuursteen

Brochure natuursteen

De nieuwe algemene brochure ‘Natuurtalenten – de PCI-Carra-lijn’ behandelt alles van steenclassificatie via speciale toepassingsproblemen en het voorkomen hiervan tot tips voor het leggen op verschillende ondergronden en inbouwsituaties met de desbetreffende PCI-systeemaanbevelingen. Dit maakt het nieuwe naslagwerk volgens PCI tot de ideale raadgever om verkleuringsvrij, uitbloeiingsbestendig en blijvend veilig leggen van natuursteen te garanderen.

Nieuwe brochure voor het leggen van natuursteen

Inhoudelijk ligt het zwaartepunt bij de verschillende toepassingssituaties bij het leggen van natuursteen, onderverdeeld in binnen- en buitenbereik, en de hierop afgestemde product- en systeemoplossingen van de PCI-Carra-lijn. Op houten ondergronden, verwarmingsdekvloeren, in vochtige ruimten of op balkons en terrassen – voor elk thema worden de opbouw alsmede de afzonderlijke verwerkingsstappen op een begrijpelijke manier beschreven en gekoppeld aan een hierop afgestemde systeemaanbeveling.

Technische aanwijzingen en tips ter voorkoming van uitbloeiingen, verkleuringen en vervormingen, een overzicht in tabelvorm met toepassingsaanbevelingen voor elke gebruikte steensoort, alsmede een beknopt productoverzicht met de juiste PCI-producten voor elke verwerkingsstap completeren de nieuwe brochure.

De brochure ‘Natuurtalenten – de PCI-Carra-lijn’ kan hier worden gedownload.