Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Nieuws 22-10-2019
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

De Belgische groeve Carrières du Hainaut heeft een nieuwe eigenaar: de Engelse industriële groep SigmaRoc plc. De overname door het bedrijf met specialisatie in de sector van de bouwmaterialen biedt tal van nieuwe toekomstperspectieven. Zo wordt de voorziene uitbreiding van het bedrijf gefinancierd, de activiteiten voortgezet en de lokale werkgelegenheid verzekerd. Bovendien maakt deze nieuwe stap het voor het merk Carrières du Hainaut mogelijk om de blauwe hardsteen uit Henegouwen nog beter te positioneren op de internationale markt.​
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Het bedrijf SigmaRoc plc is beursgenoteerd op de AIM (Alternative Investment Market) van de Londense Stock Exchange. De strategie van het bedrijf bestaat erin te investeren in bouwbedrijven om hen te optimaliseren en te integreren in de Europese markt. Dinsdag 15 oktober 2019 werd op de Londense beurs een kapitaalsverhoging van 32,8 miljoen pond (bijna 38 miljoen euro) door SigmaRoc plc aangekondigd. Deze had tot doel om het Belgische bedrijf Carrières du Hainaut te verwerven voor een totale waarde van 81,3 miljoen euro. De investeringsstrategie van de Engelse groep SigmaRoc bestaat erin om de activiteiten van zijn dochterondernemingen te bewaren, te versterken en te verbeteren en om te kapitaliseren op hun lokale verankering om zo de gemeenschap, de investeerders, klanten en leveranciers de best mogelijke positie op de markt te bieden. 

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Uitbreiding

Met de overname door SigmaRoc plc kan het uitbreidingsplan van Carrières du Hainaut doorgaan. De Belgische groeve heeft in 2013 een aanvraag ingediend om het gewestplan te herzien om hun ontginningszone, die momenteel 235 hectare groot is, uit te breiden met een extra 117 hectare. Dit uitbreidingsproject werd afgelopen augustus definitief goedgekeurd door de Waalse regering. Dankzij de steun van de nieuwe aandeelhouders en hun financiële inbreng, worden de uitbreidingswerken van Carrières du Hainaut uitgevoerd zoals voorzien. De planning ziet er als volgt uit:

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

– 2020: de aanleg van nieuwe wegen

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

– Eind 2020, begin 2021: de aanleg van een perifere omwalling ter bescherming van de omwonenden, en de eerste grondwerken

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

– 2021: de winning van de eerste blokken blauwe steen in het nieuw gedeelte van de groeve

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

– 2022: de bouw van een nieuwe breekinstallatie

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

– 2023: de afbraak van de bestaande breekinstallatie

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Marktleider

Carrières du Hainaut is al meer dan 130 jaar actief in het winnen en bewerken van Belgische blauwe hardsteen. Het bedrijf is uitgegroeid tot Europees marktleider door duurzame investeringen en permanente ontwikkelingen van zijn markten, zijn werktuigen en de knowhow van het personeel. Sinds 1987 is Carrières du Hainaut, als Belgisch bedrijf en met de steun van investeringsgroepen, uitgegroeid tot de grootste sierkalksteengroeve in Europa, goed voor 50 procent van de wereldmarkt voor blauwe hardsteen. SigmaRoc plc doet niet alleen zijn voordeel met het ontwikkelingspotentieel van de siersteenmarkt, die 15 procent van het steengroevevolume vertegenwoordigt, maar ook met de expertise in de exploitatie en distributie van aggregaten. Ook de kalksteenaggregaten die vrijkomen bij de graafwerken, leveren bijkomende winst op. Momenteel worden die wel nog verwerkt door externe partners. De technische eigenschappen en de intrinsieke kwaliteiten van Blauwe Steen uit Henegouwen zorgen voor internationale erkenning in de bouwsector, de architectuur en de designwereld. De activiteiten van Carrières de Hainaut zijn voor 70 procent gericht op de Belgische markt en de overige 30 procent is voor export, voornamelijk naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is vandaag goed voor bijna 3.000 banen (435 directe banen en 2.500 indirecte) en draait een omzet van 46 miljoen euro. 

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Langetermijnvisie

Als industriële speler beschikt SigmaRoc plc over een langetermijnvisie en is de groep van plan Carrières de Hainaut te helpen om zijn activiteiten verder te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de blauwe steen op de Belgische markt en voor de export, als voor de kalksteenaggregaten. Dit toekomstperspectief is volledig in lijn met de meest recente initiatieven van de directie van Carrières de Hainaut en gaat gepaard met een financiering van 8 miljoen euro voor het afwerken van de voorziene uitbreidingswerken, die dus zonder uitstel kunnen doorgaan. Door deze kapitaalsinjectie beschikt het bedrijf over voldoende reserves aan blauwe steen om de lokale werkgelegenheid en activiteit voor meerdere generaties te garanderen. 

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut

Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut
Nieuwe eigenaar voor Carrières du Hainaut