NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering

Tijdens de eerste digitale ledenvergadering presenteerde NOA het nieuwe sectorplan aan de leden. Dit sectorplan is tot stand gekomen in samenwerking met leden van DI-Stone. Het doel is om als één vereniging de belangen van de natuursteensector te behartigen.
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen
NOA presenteert sectorplan tijdens digitale ledenvergadering| Vakblad Natuursteen

Het was even wennen. Geen volle zaal, maar een beeld van het bestuur van de hoofdsector Natuursteen van NOA, aangevuld met de aspirant-bestuursleden Kees Eckhardt en Lizet Vreeker en met NOA-directeur Gert van de Meulen. Nieuw was dat deelnemers een virtueel handje konden opsteken om het woord te krijgen en via de chatfunctie opmerkingen plaatsen. Vertrouwd was het in het zonnetje zetten van de jubilarissen. Giuseppe Grillo was vorig jaar vijftig jaar actief in de natuursteensector. Hij werd door voorzitter William Slotboom hiervoor geroemd. Slotboom zelf vierde vorig jaar zijn veertigjarig dienstverband in de sector. Bestuurslid Peter Veenstra gaf in een korte toespraak zijn ruime verdiensten voor Slotboom Steenhouwers en de natuursteensector weer. Verder was er een vermelding voor Frans van Overmeeren van Moonen Wanders vanwege zijn veertigjarig jubileum dat hij dit jaar mag vieren.

Nieuwe bestuursleden NOA

Voorzitter Slotboom kondigde het afscheid van bestuurslid Jaring Roosma aan. Roosma heeft zijn bedrijf verkocht en had zelf aangegeven te willen stoppen. Slotboom sprak in het kort over de “markante persoonlijkheid” en de “memorabele man” die veel heeft betekend voor de natuursteensector. Het afscheid wordt tijdens de najaarsbijeenkomst goed gevierd, aldus de voorzitter. Omdat Roderick Nijenhuis ook als bestuurslid is gestopt, waren er twee vacante posities. Deze worden ingevuld door Kees Eckhardt en Lizet Vreeker van DI-Stone. Onder voorwaarden, benadrukte Slotboom, want DI-Stone moet ophouden te bestaan.

Roosma stopt niet alleen als bestuurslid, ook zijn deelname aan de NOA Adviesraad, het Brancheplatform Natuursteen (BPN), de commissie Technische Innovatie en Onderzoek stopt. Daarom riep Slotboom de leden op zich als kandidaat te leden voor de vacante functies. Hij gaf bovendien aan zelf volgend jaar als voorzitter te stoppen. Dan heeft hij vijftien jaar bestuursfuncties vervuld, eerst voor ABN en na de fusie voor NOA. Kandidaten kunnen zich melden en het is de bedoeling dat de nieuwe voorzitter een tijd kan meelopen met de scheidend voorzitter.

Gezamenlijk sectorplan

In het kader van het gezamenlijke sectorplan van de hoofdsector Natuursteen van NOA en DI-Stone gaf NOA-directeur Van der Meulen een uiteenzetting over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van NOA. Sectormanager Ester Litjes van de hoofdsector Natuursteen vertelde over een aantal initiatieven die voor de leden zijn (weer) zijn opgepakt. Bijvoorbeeld de NOA Natuursteengarantie voor consumenten die in de plaats komt van de bekende ABN Natuursteengarantie. NOA-leden krijgen onder andere een toolbox, stickervellen en logo’s om aan te geven dat zij onder de consumentengarantie vallen. Daarnaast wordt excellent vakwerk weer beloond met de Natuursteenpenning. Binnenkort wordt onder andere de jury samengesteld en een speciale website ingericht waar werkstukken en projecten kunnen worden aangemeld. De promotie van natuursteen is ook een belangrijk onderdeel van het nieuwe sectorplan. Hiervoor is onlangs een item opgenomen voor het RTLZ-programma Op de zaak. De deelnemers aan de digitale vergadering kregen de korte film te zien die is opgenomen bij Ariës Natuursteen in Zevenaar.

Platform NOA zet zich branche breed in voor visie, techniek en innovatie binnen de branche. De sectormanager riep de leden met klem op zich hiervoor kandidaat te stellen. De sector natuursteen is namelijk nog niet vertegenwoordigd in het platform. Ook werd een oproep gedaan voor het NOA Ledenpanel. 

Litjes vertelde vervolgens over de promotiecampagne van Afbouwprofs om meer aanwas op de opleidingen te krijgen. Het BPN werkt momenteel aan een update van de opleidingen.

Het Initiatief TruStone is ook onderdeel van het nieuwe sectorplan. Het nieuwe bestuurslid Eckhardt gaf een korte uitleg over het initiatief. Hij gaf hierbij aan dat wat nu nog richtlijnen zijn waarschijnlijk in het nieuwe regeerakkoord als wet- en regelgeving wordt opgenomen. Voorzitter Slotboom gaf aan dat wordt onderzocht of NOA-leden de eerste drie jaar gratis kunnen deelnemen aan TruStone.    

Met de aankondiging dat de nieuwe CAO-onderhandelingen al in september beginnen, sloot Slotboom de unieke ledenvergadering af.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen