Overname Steenhouwerij van der Made in Uden

Nieuws 15-03-2021
Overname Steenhouwerij van der Made in Uden

Leendert en Sjannie van der Made geven deze maand het stokje van het familiebedrijf over aan de volgende generatie: Wiljan en Karin Wijnen - van der Made. De steenhouwerij, die gespecialiseerd is in het produceren van natuursteen voor de bouw, restauratiewerk en grafmonumenten, werd al langer mede gerund door Wiljan. Leendert en Sjannie blijven nog wel enkele jaren op de achtergrond werkzaam. 
Overname Steenhouwerij van der Made in Uden

Wiljan Wijnen, al zijn hele leven woonachtig in Odiliapeel, neemt samen met zijn vrouw Karin en hun vier kinderen de hamer van het bekende Udense natuursteenbedrijf over van Leen (zoals iedereen hem noemt), die er al een heel werkleven als steenhouwer op heeft zitten.

Overname Steenhouwerij van der Made in Uden

Leendert van der Made 

Exact 40 jaar geleden begon Leendert met een baan in een natuursteenbedrijf. Hier hield hij zich vooral bezig met restauratiewerk en het maken van grafmonumenten. “Na vele projecten ben ik in 1989 een eenmanszaak in natuursteen gestart. Destijds deed ik alles zelf; de verkoop, inmeten en het produceren van vele bouwproducten zoals aanrechtbladen, vensterbanken en dorpels. Maar ook grafstenen hebben we veel gemaakt.” Ook Sjannie was inmiddels mee gaan werken en hield zich voornamelijk bezig met de administratieve kant van het bedrijf. In 1998 verhuisde het bedrijf naar een nieuwbouw-locatie aan de Koperslagerstraat en kon het bedrijf verder groeien.

Nieuwe generatie

In 2015 komt schoonzoon Wiljan Wijnen in het bedrijf. “Leen heeft me direct in het diepe gegooid. Ik verzorgde vrijwel direct de productieplanning en de klantcontacten. Hierdoor ging het leerproces ontzettend snel. We zijn in die periode flink gegroeid in de afzet van bouwproducten, met name dorpels en vensterbanken van Belgisch hardsteen en zwarte graniet. Daar staan we dan ook vooral om bekend.” 

In 2019 gaat ook Wiljans vrouw Karin meewerken in het bedrijf. “Ik richt me voornamelijk op het ontwerpen en verkopen van grafmonumenten en andere gedenktekens. Een dankbaar beroep waarbij ik nabestaanden help met het uitzoeken of ontwerpen van een persoonlijk en passend gedenkteken”, aldus Karin.

Groei

Inmiddels heeft het bedrijf een mooie groei doorgemaakt; met vier man personeel in de werkplaats en op de bouw. De laatste jaren heeft de steenhouwerij zich met name toegelegd op het restaureren van oude, monumentale gebouwen. Wiljan: “Daar kwam na de eerste jaren mijn interesse te liggen. We deden wel al wat restauratiewerk en ik zocht naar manieren om dat uit te bouwen. Zo ben ik zelf zomaar op een avond begonnen met hakken met hamer en beitel.. en waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus als vanzelf begon er op dat vlak ook meer werk binnen te komen. Steenhouwer is één van de oudste nog bestaande beroepen die we nog steeds (gedeeltelijk) volgens het oude ambacht beoefenen. Dat spreekt mensen tot de verbeelding en het is prachtig om te doen.”

Leendert en Sjannie willen alle leveranciers en relaties uit de natuursteenbranche bedanken die het bedrijf in al die jaren een warm hart toedroegen. Sjannie: “We blijven jullie graag zien komen op ons mooie bedrijf in Uden en wensen Wiljan en Karin heel veel succes en geluk in de toekomst.”