Principeakkoord CAO Afbouw 2022-2023

Flinke stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, een loonstijging van circa 3 procent en er wordt geld vrijgemaakt voor innovatie. Dat zijn een aantal resultaten van de cao-onderhandelingen tussen NOA en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen. Het principeakkoord geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Principeakkoord CAO Afbouw 2022-2023| Vakblad Natuursteen

Er zijn nieuwe CAO-afspraken gemaakt voor het stimuleren van opleiding, scholing en loopbaanontwikkeling. De afbouwsector kampt met een groot personeelstekort. Om werken in de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe werknemers en om jonge werknemers te behouden, wordt deelname aan de vakopleiding gewaardeerd met een hoger loon. Met een werkgeverssubsidie geeft de sector een impuls aan bijscholing. En werknemers die een andere draai aan hun loopbaan willen of moeten geven, kunnen daarbij blijven rekenen op ondersteuning.

CAO-regelingen voor de oudere werknemer

Een tweede maatregel om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, is het uitbreiden van de regeling die de werknemer in staat stelt op latere leeftijd korter te gaan werken. Dit is de 80/90/100-regeling: 80 procent werken met 90 procent loon en een pensioenopbouw van 100 procent. Tot nu toe gold deze regeling alleen voor werknemers van 57 jaar en ouder met een medische indicatie. In 2022 en 2023 kan iedere werknemer van 61,5 jaar of ouder die al langere tijd in de afbouwsector werkt, er gebruik van maken.

De sinds 2021 bestaande zwareberoepenregeling biedt bouwplaatswerknemers de mogelijkheid maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Die regeling wordt verbeterd en voortgezet.

Loonstijging en vergoedingen

Het garantieloon voor deelnemers aan de bbl-opleiding op niveau 2 en 3 worden met ingang van 1 januari 2022 verhoogd. Voor alle werknemers stijgen de garantielonen in 2022 en 2023 als volgt:

  • per 1 maart 2022: 21 jaar en ouder 1,4 procent + € 40 structureel en € 75 eenmalig; 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3 procent structureel.
  • per 1 januari 2023: 21 jaar en ouder 1,5 procent + € 50 structureel; 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3 procent.
  • De vergoedingen voor werknemers stijgen in 2022 en 2023 met 3 procent per jaar.

Innovatie stimuleren

Om innovatie in de afbouwsector te stimuleren hebben de cao-partijen besloten een budget van € 250.000 per jaar op te nemen. Daarnaast komt er een onderzoek naar werkstress in de sector. Partijen hebben ook afspraken gemaakt voor een gezamenlijke lobby om de SER-adviezen over onder meer het beperken van tijdelijke contracten en schijnzelfstandigheid te vertalen in wetgeving, om daar vervolgens cao-afspraken over te maken. Ook is afgesproken dat de werknemer vijf bovenwettelijke dagen (vakantie, roostervrij en atv) aan de werkgever mag verkopen. Ten slotte is in het principeakkoord overeengekomen dat het administratief gemakkelijker wordt gemaakt voor een Nederlandse werkgever (die onder de Cao Afbouw valt) om hun Nederlandse werknemer in België te laten werken.

Het volledige principeakkoord is hier te lezen.