Recordaantal bedrijven voor Bewust Veilig-dag

Algemeen 21-03
Recordaantal bedrijven voor Bewust Veilig-dag

Op woensdag 27 maart staat de Bewust Veilig-dag op het programma. Tijdens dit jaarlijkse initiatief staat de gehele bouw-, installatie-, infra en onderhoudswereld één dag lang stil bij het belang van veilig en gezond werken. Dit jaar kent de Bewust Veilig-dag een recordaantal van bijna 850 deelnemende bedrijven. Dit alles onder het motto ‘Veiligheid versterkt als je samenwerkt’.

Recordaantal bedrijven voor Bewust Veilig-dag

De Bewust Veilig-dag is een initiatief van brancheverenigingen Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. Zij riepen deze dag in het leven om samen met de gehele keten veilig werken te stimuleren en het aantal werkongevallen terug te dringen. Dat het recordaantal aanmeldingen van vorig jaar – 695 bedrijven – opnieuw is overtroffen, toont aan dat steeds meer bedrijven hier ook actief mee bezig zijn. Het motto ‘Veiligheid versterkt als je samenwerkt’ slaat dus niet alleen op samenwerking op werklocaties, maar ook op betrokkenheid van iedereen binnen de keten.

Diverse activiteiten veilig werken

Hoe bedrijven aandacht besteden aan veiligheid, bepalen ze helemaal zelf. Werkplekinspecties, fotowedstrijden, veiligheidsquizzen; de meest uiteenlopende initiatieven kwamen tijdens de vorige editie voorbij. Natuurlijk stelt de organisatie zelf ook hulpmiddelen en activiteiten beschikbaar. Zo kunnen bedrijven gratis deelnemen aan zes online toolboxsessies. Experts geven daarin tips en handvatten over de volgende veiligheidsonderwerpen:

  • Veilig werken op en langs de weg

  • Veilige inzet van elektrisch materieel

  • Werken op hoogte

  • Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij bewerkingen

  • Veiligheidsgedrag: risico’s herkennen en bespreken

  • Fysieke belasting op de bouwplaats en op kantoor

Deze en andere onderwerpen komen ook aan bod in de Bewust Veilig-krant. Deze is eveneens voor iedereen gratis beschikbaar. In het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits, Pools en Roemeens.

Aanmelden Bewust Veilig-dag

Bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Bewust Veilig-dag 2024. Hiervoor hoeven zij geen lid te zijn van een van de organiserende brancheorganisaties. Aanmelden kan gratis en vrijblijvend via www.bewustveilig.com/aanmelden/.