Rocalia 2023: terug naar de natuur

Rocalia 2023: terug naar de natuur

Terug naar de natuur. Dat is een centraal thema van de komende natuursteenvakbeurs Rocalia, die van 5 tot en met 7 december samen met de outdoorbeurs Paysalia in het Eurexpo in Lyon wordt georganiseerd. Het thema slaat op het gebruik van natuursteen in de bouw en restauratie, maar ook omdat dit volgens de organisatie steeds meer de belangstelling heeft van beleidsmakers en consumenten. Verder wordt tijdens de beurs veel aandacht besteed aan de werving van nieuwe professionals in de natuursteensector.

Rocalia 2023: terug naar de natuur

De belangstelling voor natuursteen neemt toe in Frankrijk. Dit concludeert de organisatie van de natuursteenvakbeurs Rocalia, die onder andere bestaat uit het Franstalige vakblad Pierre Actual. Als reden wordt gegeven dat natuursteen meer en meer wordt beschouwd als een duurzaam materiaal dat uitstekend past binnen de circulaire economiegedachte. Daarom is dit een van de thema’s van de vierde editie van Rocalia in Eurexpo in Lyon, gecombineerd met het stimuleren van het gebruik van lokaal gewonnen natuursteen en het hergebruik ervan.

Rocalia 2023: terug naar de natuur

Organisatie Rocalia positief

De organisatie van de natuursteenvakbeurs Rocalia is positief gestemd over de belangstelling voor de komende editie. Men verwacht een groei ten opzichte van de editie die in 2021 werd gehouden, toen de naweeën van de Covid-pandemie nog een rol speelden. Toen presenteerden bijna vijftien­honderd exposanten hun innovaties – een kwart daarvan was niet uit Frankrijk afkomstig – aan bijna 29.000 bezoekers. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de bezoekers naar de gecombineerde vakbeurs kwamen van Paysalia – gericht op outdoortoepassingen van onder andere natuursteen en keramische materialen – en Rocalia. Paysalia kent in vergelijking met Rocalia meer exposanten.

Uitdagingen natuursteensector

Naast een overzicht van innovaties in de natuursteensector biedt de natuursteenvakbeurs een aantal thema’s die opgehangen zijn aan uitdagingen waarmee de sector te maken heeft en krijgt. Belangrijk thema in dit verband is het aantrekken van nieuwe professionals. Hiervoor heeft de organisatie een speciale ruimte voor vrijgemaakt. Hier kunnen bedrijven advies krijgen hoe ze nieuw personeel kunnen werven. De veelzijdigheid van werken in de sector wordt benadrukt; van natuursteenzager, gevelmonteur, groevearbeider, projectmanager, graveerder, cnc-machinebestuurder tot restauratiesteenhouwer, alles komt aan bod. Er wordt niet alleen gemikt op de jonge schoolverlaters, maar ook op de groeiende groep carrièreswitchers. Dit zijn met name diegenen die hun huidige kantoorwerk willen inruilen voor werken in de natuursteensector. Tijdens de vakbeurs zullen arbeidsmarktexperts bemiddelen bij de werving van nieuw personeel.

Design

Een ander thema is design. De focus hierbij ligt op decoratieve toepassingen van natuursteen, zowel in- als outdoor. Ook wordt binnen een thema aandacht besteed aan het behoud van het erfgoed. Aan de hand van een aantal restau­ratie­projecten wordt de toepassing van natuursteen beschreven.