Steenhouwers (in spe) bij Slot Schaesberg

Nieuws 30-05-2022
Steenhouwers (in spe) bij Slot Schaesberg

Een aantal steenhouwers en leerlingen van de mbo-opleiding natuursteenbewerker (ROCMN/BPN) bracht eind mei met hun docent een werkbezoek aan Slot Schaesberg in de gemeente Landgraaf. Daar gingen zij aan het werk aan de poort en de grote poortboog van de voorburcht van het zeventiende-eeuwse slot. Deze wordt in het najaar geplaatst.
Steenhouwers (in spe) bij Slot Schaesberg

Slot Schaesberg was ooit een prachtige waterburcht, maar raakte na de Franse periode meer en meer in verval. Brand, vandalisme en het uitblijven van enige vorm van onderhoud resulteerde uiteindelijk in de sloop van de voorburcht in 1968. Van het kasteel is alleen de ruïne nog overgebleven met zijn speklagen van gemetselde baksteen en een diversiteit aan steensoorten, zoals Belgische blauwe hardsteen, Limburgse mergel en de eveneens uit Limburg afkomstige Kunradersteen. Het was een kasteel met een rijke geschiedenis waar ook de bokkenrijders een rol in spelen.

Steenhouwers (in spe) bij Slot Schaesberg

Herbouw Slot Schaesberg

In 2012 is gestart met de herbouw van de voorburcht. De inzet is om dit op ambachtelijke en wetenschappelijke wijze uit te voeren. De herbouw is kunsthistorisch gezien van waarde, omdat dit één van de weinige Maaslandse renaissance bouwwerken in Nederland was.
Tijdens de wederopbouw wordt aandacht besteed aan ambachtelijke educatie. Met dit project wil men vaklieden, studenten en vrijwilligers de gelegenheid bieden om zich te bekwamen in diverse vakgebieden, zoals smeedwerk, timmerwerk en het natuursteenwerk.

Steenhouwers (in spe) bij Slot Schaesberg

Educatie

Omdat educatie een groot goed is, zijn een aantal leerlingen van de mbo-opleiding natuursteenbewerker (ROCMN/BPN) met hun docent, een aantal enthousiaste steenhouwers en de natuursteenspecialist van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed eind mei naar het slot afgereisd om te werken aan de poort en de grote poortboog van de voorburcht. Ook Marc Vervuurt van de Kunradergroeve was aanwezig om over de eigenschappen van de Limburgse kalksteen te vertellen. De vaklieden konden veel kennis overdragen aan de jongere generatie. Het was fantastisch om te zien hoe alle ervaring en de bijbehorende verhalen gedeeld werden met elkaar, hoe iedereen leerde om naar de steen te kijken en de juiste bewerkingen toe te passen. Aryan Klein, die de leiding heeft over de herbouw van het slot, zorgde ervoor dat alle vaklieden niets te kort kwamen. De grote poort wordt naar verwachting in het najaar geplaatst. Hopelijk zijn dan weer zoveel enthousiaste natuursteenvrijwilligers aanwezig!