Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

Nieuws 06-07-2020
Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

De toekomst van de Belgische blauwe hardsteengroeve Carrières du Hainaut is voor meerdere generaties verzekerd. Door een akkoord tussen Minister Henry, Vice–Minister-President en Minister voor het Klimaat, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken in België en de groeve uit Soignies kunnen de benodigde infrastructuurwijzigingen voor het uitbreidingsproject van Carrières du Hainaut worden uitgevoerd. Zo worden enkele wegen verplaatst. De verwachting is dat eind 2021, begin 2022 de eerste blokken in de nieuwe site worden gewonnen.
Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

“De blauwe hardsteensector is een zinnebeeldige sector in Wallonië. Hij verwerkt en bewerkt een natuurlijk en hoog kwalitatief materiaal; de sector stelt vele mannen en vrouwen te werk die dit kleinood van de natuur ontginnen en valoriseren. De sector exporteert en toont een voortreffelijk imago van de regio naar het buitenland. De steun voor dit uitbreidingsproject verzekert een voortgezette activiteit waarvan de toekomstperspectieven uitstekend zijn en draagt bij tot het behoud op het Waalse grondgebied van dit natuurlijk en respectvol materiaal voor de omgeving”, verklaart de minister.

Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

Fietspad

Naast het verplaatsen van de wegen wordt een fietspad in eigen bedding gerealiseerd, die langs de rand van de nieuwe ontginningsite van het bedrijf loopt, en die de mogelijkheid aan de fietsers biedt om zich op een veilige manier tussen Soignies en Neufvilles te verplaatsen. “Ik verheug me om te zien dat de zachte mobiliteit te Soignies toeneemt, een wens die het gehele gemeentelijk college deelt”, legt Benoît Leclercq, schepen van mobiliteit van de Stad Soignies uit.

Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

Uitbreidingsproject

Het uitbreidingsproject – dat deel uit maakt van een definitieve aanvaarding van een wijziging van het gewestplan van de Waalse regering in augustus 2019 – vergroot de huidige ontginningszone van 235 ha, met een bijkomende oppervlakte van 116 ha. “Het betreft een onmisbare stap voor de toekomst van Carrières du Hainaut. De uitbreiding verzekert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze blauwe hardsteenreserves, een noodzakelijke voorwaarde opdat Carrières du Hainaut zijn activiteiten nog meerdere generaties zou kunnen voortzetten. Wij danken het Waalse Gewest voor hun steun om ons toe te laten om het voortzetten van de activiteit te garanderen”, verklaart Max Vermorken, ceo Sigmaroc, de aandeelhouder van Carrières du Hainaut.

Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

Compensatie

Dit project laat een optimale valorisatie toe van de blauwe hardsteenlagen, maar eveneens van de bovenliggende kalksteenlagen. Hiervoor wordt een nieuwe breekinstallatie gebouwd. Deze uitbreiding van de site voorziet uiteindelijk in het opbouwen van natuurlijke omwallingen, om de industriële activiteit in eigen omgeving te integreren. Ter compensatie is een gelijkwaardige oppervlakte omgevormd tot landbouwzone, groene zone, en een zone voor gemeenschappelijke uitrusting, zodat dit aan de stad Soignies toelaat om activiteiten te ontwikkelen die aan de inwoners van Soignies ten goede komen.

Toekomst Carrières du Hainaut voor meerdere generaties verzekerd

Milieueffectenstudie

“De milieueffectenstudie van het onafhankelijke adviesbureau ARCEA heeft aangetoond dat de door het project voorgestelde uitbreiding een coherente keuze is die de voorkeur verdient, gezien de positieve en belangrijke gevolgen voor het Waalse en Belgische grondgebied op sociaal, economisch en milieugebied”, verklaart Christophe Daulmerie, ceo van de Carrières du Hainaut. Carrières du Hainaut, die al meer dan 130 jaar actief is in de extractie en transformatie van de emblematische blauwe steen uit Henegouwen, heeft de positie van Europese marktleider kunnen innemen dankzij de voortdurende investeringen en de voortdurende ontwikkeling van zijn markten, zijn uitrusting en de knowhow van zijn personeel, aldus Daulmerie.

Korte keten

De ceovervolgt: “Ons beleid van eco-verantwoordelijke productie en resource management stelt ons in staat om een bijzonder korte keten, een verminderde ecologische voetafdruk, eeuwenoude knowhow en een lokaal kwaliteitsproduct te garanderen aan de steeds bewuster wordende consument die lokaal wil verbruiken. In België hebben we het geluk dat we in een regio leven die rijk is aan natuurlijke grondstoffen, lokale en ecologische producten. Dit is zeker wat ons in staat heeft gesteld om de COVID-19 gezondheidscrisis op ons niveau te doorstaan zonder al te veel impact. Bovendien konden we veertien extra jonge uitzendkrachten aanwerven, een teken van de goede economische gezondheid van ons bedrijf en de aantrekkingskracht van de Belgische consument voor onze mooie steen.”

Cruciale stap voor Carrières du Hainaut

Deze nieuwe daad en deze steun van het Waalse Gewest vormen een beslissende en cruciale stap in de voortgang van het uitbreidingsproject van het Belgische bedrijf en in de duurzaamheid van de lokale activiteit en werkgelegenheid. “We hopen dat het werk zo snel mogelijk kan beginnen. Ze zijn al vertraagd door de gezondheidscrisis die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Ons uitbreidingsproject moet echter snel vooruitgaan, zodat we onze markten kunnen blijven bedienen”, besluit Daulmerie.