Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen in oktober

15-05-2023
(Foto: Michiel Dusar)
(Foto: Michiel Dusar)

De achtste editie van de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen vindt op 12 en 13 oktober plaats in Amsterdam. Centraal staat het thema complexe binnenstedelijke projecten, zoals kerken en overheidsgebouwen.

(Foto: Michiel Dusar)
(Foto: Michiel Dusar)

Natuursteenspecialisten uit Nederland en Vlaanderen bespreken tijdens dit evenement bijzondere projecten waar zij onderzoek hebben gedaan of aan hebben gewerkt. Op de eerste dag gaan zij in op aspecten als de veranderende invloed van het wisselende klimaat op natuursteen, de wijze van organiseren van projecten die tientallen miljoenen kosten én waarbij iedereen ‘meekijkt’, of de rol die traditie en vernieuwing spelen bij de uitvoerende bedrijven. Hoe kunnen we dit alles in de tijd bezien en daarvan leren, zijn vragen die aan bod komen. Op de tweede dag brengen de deelnemers een bezoek aan verschillende locaties in Amsterdam om projecten rondom natuursteen te bekijken. Denk hierbij aan het Paleis op de Dam en het Nationaal Monument op de Dam.

Natuursteendagen platform voor kennisuitwisseling

De Natuursteendagen vormen al jarenlang een platform voor kennisuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen. Door elkaar te ontmoeten en te informeren over projecten, technieken en onderzoek, leert men van elkaar. De natuursteendagen worden georganiseerd voor een breed publiek dat professioneel geïnteresseerd is in het gebruik van natuursteen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, gemeentelijke en provinciale ambtenaren enzovoorts.

Deze achtste editie wordt georganiseerd door de Belgische Geologische Dienst, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Rijksvastgoedbedrijf, Technische Universiteit Delft, Universiteit Antwerpen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.