Voorzitter van de NOA houdt digitale toespraak

Nieuws 13-01-2021
Voorzitter van de NOA houdt digitale toespraak

De tweede zaterdag van januari staat traditioneel in het teken van de nieuwjaarsbijeenkomst van NOA. Corona en de als gevolg daarvan afgekondigde lockdown gooiden roet in het eten, sprak voorzitter Ger Jaarsma tijdens zijn digitale toespraak. Dus geen gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje, maar een filmpje in de mail en op LinkedIn dit jaar. 
Voorzitter van de NOA houdt digitale toespraak

“Gelukkig gaat de bouw door en kunnen wij afbouwers ook gewoon aan het werk blijven”, vertelde Jaarsma. Hij vertelde dat NOA ook in 2020 is doorgegaan met diverse activiteiten. Zoals de commissie Governance die de conceptstatuten en -reglementen heeft opgesteld. Deze zijn al door het Hoofdbestuur goedgekeurd, worden de maand ter goedkeuring voorgelegd aan de Adviesraad en zullen vervolgens op de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een definitieve goedkeuring van de leden worden aangeboden. Jaarsma kon niet aangeven wanneer de ALV wordt gehouden, maar op zijn vroegst in maart, zo sprak hij de verwachting uit.

Voorzitter: ‘Op zoek naar nieuwe huisvesting’

Op de laatste dag van 2020 is het NOA-pand in Veenendaal verkocht, viel al eerder te lezen op de website van NOA. Jaarsma legde uit hoe een en ander in een stroomversnelling terecht is gekomen. “Een projectontwikkelaar wil op de plek van het NOA-clubhuis appartementen bouwen. Hij maakte ons een ‘offer we couldn’t refuse’, waarmee ook de Adviesraad akkoord ging. De Huisvestingscommissie en het Hoofdbestuur gaan nu op zoek naar nieuwe huisvesting.”

Bouwopgave

De voorzitter van NOA sprak vervolgens over de bouwopgave in Nederland. In 2020 zijn 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De prognose voor 2021 is volgens hem 65.000. “Dat is veel te weinig, het tekort bedraagt 300.000 woningen. Om de vervanging van sloop, de huisvesting van nieuwe Nederlanders en om de achterstand in te lopen, zijn 90 tot 100.000 woningen per jaar noodzakelijk. Dit wordt een van de belangrijkste lobbypunten voor 2021 van NOA en andere partners. Dit is ook belangrijk voor ons afbouwers, het betekent namelijk meer werk.”

Verbinden

Corona en de lockdown hebben er voor gezorgd dat we in een kleine wereld leven, vervolgde Jaarsma zijn toespraak. “Er vinden geen bijeenkomsten plaats en dat vinden wij als NOA jammer. Wij zijn immers een club die leden graag met elkaar wil verbinden en dat doe je vooral met bijeenkomsten. Dat is in 2020 niet echt gelukt.”

Voor 2021 gaat NOA bekijken of bond en leden vaker bij elkaar kunnen komen, aldus Jaarsma. “Live of digitaal, zodat we die onderlinge verbinding met elkaar meer gaan voelen.” De voorzitter besloot zijn digitale toespraak met: “Voor nu wens ik u ook namens het Hoofdbestuur een heel fijn 2021. Proost!”

Om de toespraak terug te kijken, klik op de volgende link http://noa.m7.mailplus.nl/nct6273305/N3qNm2cZZIVYmDX