Het injecteren van holklinkende tegels

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Bij de NATUURSTEEN Helpdesk kwam de volgende vraag binnen. ‘Geachte helpdesk, op uw website las ik een artikel over het injecteren van holklinkende tegels (geplaatst 1 april 2019). Op dit moment overwegen wij onze woning levensloopbestendig te maken. Wij staan nu voor de keus de gehele vloer te laten vervangen of de holklinkende tegels op de een of andere manier te repareren. Injecteren lijkt ons dan een goede oplossing. Kunt u ons adviseren over de te nemen stappen? Of kent u bedrijven die op een andere manier het probleem kunnen verhelpen. Ik ben benieuwd naar uw antwoord en dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite.’

De  vragensteller maakt zich waarschijnlijk voor niets ongerust. De huidige situatie is dat de vloer al vele jaren goed functioneert, met de aanwezige holle klanken. Men heeft angst dat dit zal verslechteren. Maar zelfs als de tegels op den duur zullen losraken, is dit eenvoudig te herstellen. 

Hol klinken van tegels is niet een indicatie van losliggende tegels. Hol klinken is ook geen waarschuwing voor het toekomstig los komen te liggen van tegels. Holle plekken binnen een tegel is geen groot probleem, mits de verhouding tussen het holle klankgebied en de tegelomvang beperkt of gelijkmatig verdeeld is. Het gaat om het totale draagvlak van een tegel, en de mogelijkheid van doorponsen van dunne (keramische) tegels boven een holle plek. Dit ten gevolge van stoelpoten of barkrukken die hard kunnen worden neergezet.

Maar in de praktijk zal er bij belopen, of berijden met rolstoelen of rollators geen risico zijn op breuk indien de tegels nu goed functioneren.

Er waren volgens opgave geen klapperende tegels of losse voegen langs de holklinkende tegels aanwezig. Dit is een sterke aanwijzing dat de tegels (nog) goed gehecht liggen, op diverse luchtinsluitingen onder de tegels na. Dit heeft te maken met het gebruik van legmortel of lijm, en de methode van plaatsen. Inkloppen in de specie werkt holle plekken meer in de hand dan tegels buttering-floating invlijen.

Een toename van holle plekken in de loop der tijd is wel een indicatie voor loskomen ten gevolge van bijvoorbeeld vloerverwarming of mortel-/betonkrimp. Een stabiele situatie is zonder sterk gewijzigd gebruik een aardige garantie voor de toekomst.

Een goede inventarisatie kan waarschijnlijk tot de benodigde geruststelling leiden, waarbij niets hoeft te worden verbeterd of aangepast. Vervangen van tegels of injecteren blijft altijd mogelijk, waarbij kleinere tegels (< 600 x 600 mm) en bredere voegen (≥ 3 mm) eenvoudiger te injecteren zijn dan grotere tegels en kleinere voegen.

Er zijn meerdere beton- of natuursteen onderhoudsbedrijven die het injecteren kunnen uitvoeren, maar de NATUURSTEEN Helpdesk kan geen namen noemen. Wel wordt geadviseerd om referenties op te vragen. Bij injecteren zijn de kosten vooraf moeilijk te begroten. Dit is namelijk afhankelijk van de dure injectievloeistof, het onbekende verbruik en de onbekende tijdsduur van het injecteren, hetgeen weer afhankelijk is van de mortel- en lijmbeddikte, het aantal holle ruimten en de afmetingen van de steenporiën.