Scheurvorming in composieten aanrechtblad

‹ Terug naar overzicht
Door: NATUURSTEEN helpdesk
Geplaatst op:
Een composieten aanrechtblad is geleverd aan een keukenfirma. Na enkele weken treedt er scheurvorming op bij een van de kookplaatsparingen. Het blad met de sparingen meet 2300 x 1200 x 12 mm. Het blad is rondom voorzien van een aangelijmde versterkingsstrook achter een aangelijmde verstekrand. Er zijn geen aluminium ondersteuningsprofielen aangebracht, wel is het blad in het midden aan de onderzijde voorzien van een aangelijmde versterkingsstrook.

Het natuursteenbedrijf is ervan overtuigd de bladen op de juiste wijze te hebben geproduceerd, maar vermoedt dat het blad in het midden onvoldoende is ondersteund. Naar aanleiding daarvan vraagt het natuursteenbedrijf zich af of er (technische) voorschriften zijn voor het monteren van aanrechtbladen. 

Scheurtjes in aanrechtbladen zijn een veel voorkomend probleem bij zowel natuursteen als composietbladen. Bij de zwakste plekken in het blad, de sparingen, zullen er als eerste scheurtjes kunnen ontstaan. Bij de handleidingen van de diverse composietleveranciers wordt duidelijk aangegeven dat het blad rond alle sparingen volledig en deugdelijk dient te worden ondersteund, zowel bij het zagen als het plaatsen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor natuursteenbladen.

In veel gevallen blijkt de ondersteuning gebrekkig omdat dit vanwege de keukenopstelling lastig is of omdat hierover geen overleg heeft plaatsgevonden tussen de keukenleverancier en de aanrechtbladproducent. Bij gebrek aan goede ondersteuning vanuit de onderbouw, is ondersteuning ook mogelijk met aluminium of kunststofprofielen. Dit kan bijvoorbeeld bij brede bladen, zwevende bladen of buiten de kasten stekende bladen noodzakelijk zijn.

Er wordt vaak gedacht dat de bewoners op het aanrechtblad zijn gaan staan waardoor het blad is gebroken. Dit is zelden het geval. Dit argument is ook strijdig met de NBN/NEN -EN 14749 ‘Woon en keuken opslagunits en werkbladen’ waarin veiligheidseisen en beproevingsmethoden worden voorgeschreven. Op een aanrechtblad dient volgens deze norm tien keer een kracht van 1000 N (100 kg) gedurende minimaal tien seconden te worden aangebracht, waarbij het blad of de onderkast niet mag bezwijken. Dus op het blad gaan zitten moet dan ook mogelijk zijn.

Bij onvoldoende ondersteuning is het optreden van breukscheuren ten gevolge van stootbelasting door bijvoorbeeld (zware) pannen wel eerder mogelijk. Niet zozeer het gewicht is dan een probleem, maar de korte impuls. Er moet ook niet vergeten worden dat kookplaten sterk kunnen uitzetten en spoelbakken kunnen vervormen bij belasting. De sparingen dienen rondom ruim genoeg te zijn en de montage dient flexibel te gebeuren.