Terras vertoont uitbloei terwijl er een drainagesysteem is

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Een bewoner van een luxe villa vroeg zich af hoe een terras uitbloei kan vertonen terwijl er vijftien jaar geleden een speciaal drainagesysteem onder de tegels is aangebracht?

Een drainagesysteem is een uitstekende oplossing voor een terras en is bovendien duurzamer dan het leggen in de mortel. Vijftien jaar geleden was het gebruik van een dergelijk systeem uitzonderlijk. Veel natuursteenbedrijven wisten niet hoe dit exact werkte. Men volgde de fabrikantvoorschriften nauwkeurig op, maar het systeem werd niet echt doorgrond, waardoor schade niet altijd uitgesloten was.

Nader onderzoek leverde op dat een aantal oorzaken de kalkuitbloei op het terras tot gevolg had:

• Het terras ligt op het zuidwesten, waardoor het de maximale hoeveelheid zonbestraling en regen opvangt. Hierdoor ontstaan de grootst mogelijke uitzettingen en waterbelasting op de vloertegels.

• Het terras heeft een afschot van 5 -7 mm per meter. Dit is te weinig ten opzichte van het ideaal van 10-15 mm per meter. Er blijft dus na een regenbui altijd water staan op het terras.  

• Zonbestraling op het zuidwesten zorgt voor een maximale thermische vervorming (uitzetting overdag en krimp in de nacht) van de vloertegels, met gevolgen voor de voegvulling. Deze wordt namelijk hierdoor wisselend in elkaar gedrukt en uit elkaar ‘getrokken’ mits gehecht aan de tegels.

• De starre cementvoegvulling bleek plaatselijk onthecht en deels te ontbreken. De ooit flexibele dilatatievoegen waren eveneens verouderd, want verhard en deels losgescheurd van de tegels. Hierdoor kon regen- en reinigingswater onder de terrastegels lekken in de drainagemortel, waar het de vrije kalk uit de mortel oploste. Door het geringe afschot was de waterbelasting hoog.

• Omdat de bewoners waterlekkage en kalkafzetting uit de open voeg onder de terrasrand opmerkten, was deze voeg een paar jaar geleden dicht gekit na reiniging van de rand. Deze voeg was echter bedoeld als open voeg, waaruit eventueel lekwater zou kunnen worden afgevoerd, juist in het geval als de tegelvoegen zouden gaan lekken. Door het kitten werd het lekwater nu juist in het vloersysteem opgesloten, en kon het stilstaande water meer kalk oplossen uit de drainagemortel. Na onthechting van de kitvoeg op enkele plekken kwam vervolgens de kalk met het water wederom uit de voeg lekken.

De conclusie is dat regelmatig onderhoud noodzakelijk blijft om de levensduur te verlengen.  Vloeronderhoud bestaat uit inspectie op gebroken of losse tegels en onthechting van de voegen. Om erger te voorkomen moet deze schade worden hersteld.