UITGESPROKEN: Julien Vanhollebeke

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
In deze rubriek geeft iemand zijn of haar mening over (een onderdeel) van de natuursteensector. Deze keer is de beurt aan Julien Vanhollebeke, zaakvoerder van Stone Consulting en ondervoorzitter van Febenat.

Natuursteen is geen vast omschreven product zoals bijvoorbeeld keramiek. Ieder stuk natuursteen is anders en dat maakt het enerzijds zo uniek en anderzijds zo moeilijk om te beoordelen. De eindgebruiker heeft dan ook zijn eigen visie en beoordeling over het stuk steen dat hem aangeboden wordt. Om door de bomen toch nog het bos te zien, werd binnen Febenat een Quality-label in het leven geroepen. Het label geeft antwoorden op vragen waarmee de koper, verkoper en eindconsument worden geconfronteerd. En het geeft antwoord op misschien wel de belangrijkste vraag: waar kan de eindgebruiker terecht met een vraag of klacht.
Dit document is dan ook een leidraad om samen een gemeenschappelijke taal te spreken bij de beoordeling van natuursteen en bij de aan- en verkoop ervan. Dit Quality-label moet mijns inziens door iedereen die met natuursteen te maken heeft, worden gecommuniceerd naar de eindgebruiker. Een gezamenlijk visie op bouwen om zo misverstanden en misopvattingen van en over natuursteen uit de wereld te helpen.