Witte vlekken in zwarte granieten vloertegels

‹ Terug naar overzicht
Door: NATUURSTEEN helpdesk
Geplaatst op:
Bij een uitgiftebalie in een restaurant zijn witte vlekken in de zwarte granieten vloertegels ontstaan, ook lijkt de trapbekleding buiten lichter van kleur geworden. Er zijn reinigingsproeven gedaan met zowel een alkalische grondreiniger als met een licht zuur middel, waarbij er slechts enige verbetering optrad bij de grondreiniger. Hoe zijn deze vlekken te verklaren en weer te herstellen?

Gekozen als een donkere (bijna zwarte) steen heeft de architect of opdrachtgever de verwachting dat de steen ook donker van kleur blijft. Deze verwachting wordt zeker gesterkt door de benaming ‘graniet’.

Deze ‘graniet’ is petrografisch gezien echter geen graniet. Dit was te verwachten, omdat er geen zwarte granieten bestaan. De toegepaste natuursteensoort betreft de ‘beruchte’ Chinese basalt G684, uit de groeves in Fuding in de provincie Fujian. Een belangrijk negatief kenmerk van deze steen is dat door de inwerking van zure producten er een verandering in het uiterlijk ontstaat. Deze steensoort is bekend onder verschillende namen, zoals Fuding Black, Black Basalt, Black Pearl, Fujian Black, Olivian Black Basalt, Palladio Dark, Panda Black en Oriental Twilight. 

Ten gevolge van contact met een zuur product (zoals wijn, tomatensaus, azijn, vruchtensappen of zure reinigers) zal een dramatisch en onomkeerbaar grijs/witte uitstraling worden veroorzaakt, waardoor de oorspronkelijke esthetische uitstraling wordt aangetast. De vloer en buitentrapbekleding hebben ook nog een gevlamd oppervlak, hetgeen de steen extra poreus en dus gevoeliger voor zuren maakt. 

Deze porfierachtige, middelzware tot grofkorrelige basaltische natuursteen bestaat vooral uit langwerpige prismatische kristallen van plagioklaas veldspaat, vrij grote zwarte, kalkachtige pyroxeenkristallen, ook zijn groene olivijn, en ondoorzichtig ijzer-titanium oxide kristallen verspreid aanwezig. Helaas zijn de plagioklazen bijzonder zuurgevoelig.

Op foto 4 is gepolijste G684 te zien met witte vlekken veroorzaakt door etenswaren na 24 uur intrekken. De helderste (witste) ringen zijn van tomatensaus (boven) en azijn (uiterst rechts). Ringen rond het midden zijn rode en witte wijnen en champagne. Het is aannemelijk dat de vlekken in het restaurant zijn veroorzaakt door het morsen van  voedingswaren. Hoewel de witte uitstraling ook zichtbaar was op de trapbekleding buiten, is dit vermoedelijk veroorzaakt door zure reiniging ten gevolge van de opgetreden kalkaanslag uit de voegen. Men heeft de ‘salpeter’ even snel gereinigd met zoutzuur, want een ‘graniet’ kan daar wel tegen.

Herstel van de vlekken is praktisch onmogelijk. Het toepassen van kleurverdiepers lijkt een idee, maar waar geen kleur aanwezig is, kan ook een ‘nat’ effect, zoals de meeste kleurverdiepers veroorzaken, geen hulp bieden. Dit blijkt uit een test met water op één van de plekken. 

Een herstelmogelijkheid is de witte vlekken donker te kleuren. Dit kan worden bereikt door het toevoegen van bijvoorbeeld zwarte ‘steen inkt’ aan een impregneer, waarmee dan uitsluitend de witte vlekken behandeld moeten worden door dit mengsel secuur met een kwastje aan te brengen. De omliggende tegels kunnen dan worden behandeld met een standaard, niet kleurende impregneer. Het gebruik van kleurverdiepers is dan niet raadzaam, omdat daarmee het contrast met de grijs/witte vlekken alleen maar wordt vergroot.