Zeventiende editie van het Natuursteenplatform

Actueel 29-02
Zeventiende editie van het Natuursteenplatform

Op 12 april staat de zeventiende editie van het Natuursteenplatform bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort in het teken van het thema Gebouwd erfgoed. Een keur aan deskundigen uit het werkveld behandelen in lezingen onderwerpen binnen dit thema.

Zeventiende editie van het Natuursteenplatform

Als eerste is de beurt aan Ronald Glaudemans, gemeentelijk bouwhistoricus van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij verhaalt over de restauratie van de gevel van Bentheimer zandsteen van het gemeentehuis van de Brabantse stad.

De tweede lezing gaat over graniet. Timo Nijland, senior scientist van TNO, behandelt in zijn lezing de Berlijnse firma Kessel en Röhl, die in de tweede helft van de negentiende eeuw graniet introduceerde in de architectuur. Als laatste lezing voor de pauze houden restauratoren Melissa Hoogendoorn en Esyllt Hoftijzer een betoog over het essentiële belang van documentatie voor het behoud van erfgoed. Na de koffie is het de beurt aan steenhouwer Sander van Rouwendaal. Hij vertelt over de conserveringswerkzaamheden die hij heeft verricht aan het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen.

Restauratie van de (natuursteen)gevels van Artis

Als laatste van de middag spreekt architect Cor Bouwstra van VB erfgoed & architectuur de deelnemers toe. Zijn thema is de restauratie van een wereldwonder: de integrale restauratie van de (natuursteen)gevels van Artis Aquarium. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.